VINNARE. Förslag Gläntan vinner arkitekttävlingen om hur Västlänkens station Haga och området runt om ska se ut. Foto: Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure

Klart: Så ska Västlänkens station Haga se ut

Nu är det avgjort hur Västlänkens station Haga och området runt om ska se ut. Det blir förslag Gläntan som vinner arkitekttävlingen.

  • Publicerad 13:30, 26 feb 2020

Juryns motivering:

”Gläntans styrka ligger i hur väl förslaget förenar park- och stationsmiljöer till en sammanhängande helhet. Stationsområdena vid Pusterviksplatsen och i Kungsparken öppnar sig som två gläntor i den engelska parken och ramas in av stora träd och sittmurar. Stationsmiljöerna vävs samman av en vacker markbeläggning med mönster av smågatsten, granithällar och stenmjöl som leder resenären till och från bussar och spår…Projektet är ett inspirerande exempel på hur stora infrastrukturprojekt kan bli en integrerad del av en historisk stadsmiljö”.
 

Visa merVisa mindre

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

– Förslaget Gläntan lyckas förena park och stationsmiljöer till en attraktiv och funktionell helhet. En annan styrka är att förslaget är utformat med lika stor känsla för platsens kulturhistoria som för stadslivet och resenärernas behov, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborg och ordförande i tävlingsjuryn i ett pressmeddelande.

Det var förra våren som arkitektteam bjöds in till en projekttävling för utformningen av Västlänkens station Haga, delar av Kungsparken, Haga kyrkoplan, Pustervikskajen och Smyrnatorget.

Förslag: Så blir Västlänkens station Haga

Av fem förslag har nu Gläntan av Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure utsetts till vinnare.

– Eftersom möjligheten till dialog mellan förslagsställare och beställare är starkt begränsad i en tävling jämfört med andra upphandlingsformer så återstår att i samarbete med vinnaren fördjupa, justera och förfina detaljerna i gestaltningen, säger Johan Rehngren.

Juryns bedömning handlar också om hur väl förslaget förhåller sig till frågor om genomförbarhet och ekonomi.

Haga blir Oslo i norsk storfilm

GLÄNTAN. Visionsbild över stationshuset i Kungsparken. Foto: Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure

Mer om station Haga:

Station Haga är en del av järnvägsprojektet Västlänken som började byggas sommaren 2018. Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling. I det senare ingår ett beslut om att från Göteborgs Stads sida investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området. Stadens investeringsprojekt leds av trafikkontoret.

Källa: Göteborg Stad

Visa merVisa mindre