Kommunal jord ska ge lägenhetsbönder

Framtidens bönder kan bo i lägenhet. Med start i maj får ett 20-tal odlare arrendera en större jordbit i Angered för att öka den kommersiella odlingen av ekologiska grönsaker.

  • Publicerad 06:00, 16 maj 2017

– Vårt övergripande mål är att öka den ekologiska matproduktionen och minska den framtida sårbarheten. Det här är ett nytt sätt att skapa arbetstillfällen och en effektivt väg att komma igång som stadsbonde, säger Annette Gustavsson, projektledare för Stadsnära odling.

Konkret innebär satsningen att outnyttjad betes- och jordbruksmark ska arrenderas ut till göteborgare som vill försörja sig helt eller delvis på sin odling. I ett första skede hyrs så kallade sidoarrenden, mark utan byggnader, ut i Skogome och vid Angereds gård. Då får 20 odlare chansen att så grödor på mellan 500-1000 kvadratmeter jord.

– Vi ser till att det är plöjt och harvat första året och att det finns el och vatten. Än så länge har vi slutit avtal med åtta odlare som har väldigt olika bakgrunder. Vi vill att man har någon slags erfarenhet och att man har som mål att bli kommersiell, alltså odla för att producera mat åt göteborgarna.

Avtalen är ettåriga, men förlängs löpande om man visar att affärsmodellen fungerar. Framför allt är det grönsaksodling som efterfrågas, men det kan också gå att odla blommor och man hoppas också sluta avtal med en biodlare. Det ställs också krav på att man driver jordbruket enligt ekologiska principer.

– Det innebär att man inte får använda konstgödsel eller någon kemisk bekämpning. Det ligger i hela vårt uppdrag att öka den ekologiska matproduktionen.

Bakom initiativet står den politiska majoriteten som tog beslutet att utveckla Göteborgs odlingsmark redan 2011. Frågan drivs nu av Fastighetskontoret under namnet Stadsnära odling.

Kan det här växa?

– Ja, det är vår förhoppning. Det är ett nytt sätt att odla och använda stadens mark och vår ambition är att det ska vara långsiktigt. Men det bygger på att vi får intressenter och nu är det skarpt läge. Faller detta väl ut så är vårt mål att hitta ett eller två nya områden till nästa år.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG