Bakterier. Göteborgs Stad avråder från bad i Fiskebäck.

Kommunen avråder från bad på populär badstrand

Höga bakteriehalter sätter tillsvidare stopp för bad vid Fiskebäcksbadet.

  • Publicerad 14:47, 25 aug 2021

Göteborgs Stad gick under onsdagen ut med en avrådan från att bada vid Fiskebäcksbadet.

Orsaken är att provtagningsresultat visat på otjänligt badvatten på grund av höga bakteriehalter.

Skyltar med information och avrådan kommer att sättas upp vid badplatsen.

Vad som orsakat den höga bakteriehalten är ännu oklart, Park- och naturförvaltningen kommer att ta vattenprover regelbundet och avrådan gäller tillsvidare.

Vi är GBG