Förskoleupproret. Göteborgs kommun står fast vid sitt förbud. Foto: Mostphotos och Förskoleupproret

Kommunen trappar upp t-shirtkriget

Göteborgs kommun JO-anmäldes efter att skolpersonal inte tilläts ha på sig t-shirts som refererade till Förskoleupproret. Trots anmälan står kommunen fast vid sitt beslut.

  • Publicerad 13:28, 9 jan 2019

Förskoleupproret startade som en reaktion på allt större barngrupper och ökad arbetsbelastning på förskolepersonalen. När t-shirtar som stöttade upproret började bäras av personal på arbetstid var Göteborg en av flera kommuner som beslutade om tröjförbud förra året.

Michael Färdig, förhandlingschef på Göteborgs stad motiverade beslutat för Göteborg Direkt med att: ”Förskolan ska vara en neutral plats från den här typen av politiska budskap och missnöjesyttringar”.

Stopp för politisk t-shirt i Göteborgs förskolor

Efter förbudet – JO granskar omstridd t-shirt

Efter förbudet anmäldes kommunen av flera personer till Justitieombudsmannen (JO). I sitt svar till JO, som nyhetsbyrån Siren tagit fram, skriver Göteborgs kommun att:

"Kampanjen "Förskoleupproret" och knapparna med texten STOPP färre barn NU! " har skapat en oro bland föräldrar och andra yrkesgrupper, vilka hamnar i en besvärlig situation när de möter medarbetare som så tydligt tar ställning. Just de aktuella budskapen sänder vidare signaler som kan leda till att föräldrar inte känner sig trygga med att lämna sina barn på förskolan, något som leder till uppenbara risker för brukarna".

De skriver också att personal som vägrar att ta av sig t-shirten i förlängningen kan komma att stängas av utan lön. Detta har ännu inte skett.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG