Efter att det för tre år sedan stod klart att Göteborgs stad planerade bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende i Utby, inledde fastighetskontoret en kontakt med Utby odlarförening om att deras arrendeavtal vid Hallonbacken snart skulle avslutas.

Sedan dess har avtalet förlängts några gånger, men årsskiftet innebär ett definitivt slut.

– Fastighetskontorets uppgift är att peka ut lämplig mark till stadens ändamål. I detta fallet är marken utpekad i plan för kommunala behov. Fastighetskontoret har även varit ansvariga för att kommunicera detta med odlingsföreningens styrelse. Givetvis tycker vi att det är tråkigt att det blir på det här sättet och att odlingsföreningen inte kan vara kvar, säger Martin Berg, planeringsledare fastighetskontoret.

Inte lätt med ersättningsplatser

Martin Berg är även involverad i Göteborgs stads arbete med Stadsnära odling, som är ett långsiktigt miljöarbete för att staden ska bli mer hållbar.

– Att stadsnära odlingar tas bort på grund av att staden växer och utvecklas har skett tidigare och vi försöker alltid att hitta ersättningsområden. Men det är inte lätt.

Tidigare har Utby odlingsförening fått beskedet att fastighetskontoret inte kunde hitta ett ersättningsområde. Efter påtryckningar från föreningen har frågan aktualiserats på nytt.

– Ja, vi har tagit upp det igen och stämmer av med övriga förvaltningar för att försöka hitta en alternativ plats. I nuläget är vi försiktigt positiva att det kommer att gå.

Erbjuder en ljusglimt

En liten ljusglimt för odlingsentusiasterna i Utby kan dock fastighetskontoret redan nu presentera.

– Vi kommer att kunna ordna en mindre plätt inom den befintliga tomten där de kan jordslå perenner och buskar så att de kan bevaras i väntan på besked om ersättningsplats, säger Martin Berg.