Kommunfullmäktige tillbaka på Börsen

Efter tre års arbete är kommunfullmäktige tillbaka i Börsen på Gustaf Adolfs torg. Byggnaden har totalrenoverats ner på minsta detalj.

  • Publicerad 09:54, 27 mar 2019

Tre år tog det, men nu står det klart. Kommunfullmäktige kan flytta in på Börsen vid Kvarteret Högvakten igen. Det är en grundförstärkning som gjorts på området för att byggnaderna ska kunna hålla framöver. Den 28 mars är kommunfullmäktiges första möte tillbaka i byggnaden.

Arbetet är ett av de största grundförstärkningsprojekten som staden har sett, enligt Svante Thun, projektledare på Higab.

– Om alla pålarna skulle läggas på rad skulle de sträcka sig från Göteborg till Hindås, säger han.

Utöver förstärkning i marken har byggnaderna fått en uppgradering på insidan. Bland annat har ramper använts för att jämna ut nivåskillnader, och antalet arbetsplatser har ökat när kontoren övergått till att vara aktivitetsbaserade.

Inne på just Börsen har restaureringsarbeten genomförts varsamt. Tak, väggar, möbler och takkronor är några av de föremål som gåtts igenom och putsats.

– Det är ett enormt arbete och det pågår fortfarande. Bland annat har varenda ljusprisma i takkronorna i Stora och Lilla Börssalen rengjorts, säger Marcus Gustafsson, projektledare på Higab, i ett pressmeddelande.

Renoveringsarbetat har också resulterat i nya upptäckter. Bland annat dekormålningar, som antas vara från när byggnaden byggdes under 1800-talet, som har skrapats fram och som nu kommer bevaras för framtiden.

Något som däremot inte funnits är grundstenen till Börsen som sägs ha lagts av kung Oscar I år 1844. En som undrar om den verkligen finns, med tanke på hur mycket som grävts, är Svante Thun.

– Skattjakten var en av många drivkrafter när vi startade projektet, därför känns det tråkigt att vi inte lyckats hitta den, säger han.