Konst för (fladder)möss och människor i Tynnered

Tre nya skulpturer ska pryda Bergkristallsparken i Tynnered. Konstverken ska försköna platsen men kommer även fungera som boplatser till fåglar och fladdermöss.

  • Publicerad 09:15, 24 jan 2018

Jag har tänkt att konstverket ska vara levande, inte bara ett objekt utan man ska kunna följa vad som händer och engagera sig i det.

På onsdag invigs tre skulpturer i Bergkristallsparken i Tynnered. Konstverket ”En vinge rörde mitt hår” av Ulrika Jansson, består av tre skulpturer i trä med integrerad belysning som erbjuder bostäder åt fladdermöss, fåglar och insekter.

– Jag har tänkt att konstverket ska vara levande, inte bara ett objekt utan man ska kunna följa vad som händer och engagera sig i det. Djuren som bor där behöver mat och jag uppmanar boende i området att hjälpa dem genom att odla blommor på balkonger och rabatter, säger konstnären Ulrika Jansson.

Hittar inspiration på platsen

Ulrika Jansson utgår ofta från platsen där konstverket ska stå i sitt skapande. För skulpturerna i Bergkristallparken kommer inspirationen från klockstapeln på den närliggande Grevegårdens kyrka.

– Det är som att klockstapeln har multiplicerat sig och förgrenat sig ut i parken, där de fyller en annan funktion än att med kyrkklockans ljud kalla till gudstjänst. Konstverken kan locka oss att se de varelser i vår omgivning som vi delar livsmiljö med. För vår framtida överlevnad behöver vi utforma våra mänskliga samhällen så att de samtidigt gynnar våra medvarelser.

Olika funktion under året

Tanken är också att konstverkens funktion varierar över året.

– Djuren bor där bara sommartid så på vintern får det en annan funktion när det lyser i mörkret. Det kan kanske upplevas att någon bor där, det blir lite mystiskt, säger Ulrika Jansson.

Det är Charles Felix Lindbergs donationsfond som har bekostat skulpturerna. Fonden uppmuntrar både invånare och föreningar i Göteborg att föreslå platser som behöver piffas upp med ny konst. För tre år sedan föreslogs Bergkristallsparken och nu står verket klart.

Vad betyder den offentliga konsten i ett område som Tynnered?

– Jag tycker att det är en demokratisk rättighet att oavsett var du bor eller verkar ska du ha bra konst runt omkring dig. Ett av våra kärnuppdrag är att få ut konsten dit människor är, säger Cecilia Borgström-Fälth, chef för Göteborg Konst, Kulturförvaltningen.

Invigningen av konstverken sker i Bergkristallsparken onsdagen den 31 januari klockan 15.

Konstverket ”En vinge rörde mitt hår” - invigs den 31 januari klockan 15

Konstverket ”En vinge rörde mitt hår” av Ulrika Jansson, består av tre skulpturer i trä med integrerad belysning som erbjuder bostäder åt fladdermöss, fåglar och insekter.

Skulpturerna har hämtar sitt utseende från klockstapeln på den närliggande Grevegårdens kyrka.

Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av våra grödor. Solitära bin bildar inte samhällen, utan varje hona lägger ägg i en egen hålighet. Det finns 287 arter i Sverige varav 87 är rödlistade och de är helt ofarliga för människor. Dessa insekter har svårt att hitta boplats och mat på välklippta gräsmattor och i parker rensade på gamla träd.

Skulptur 2: Den här skulpturen rymmer liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. Båda bor gärna i kolonier och kan därför häcka bredvid varandra. Tornseglaren och staren har minskat kraftigt de senaste 30 åren och kategoriseras i Artdatabankens rödlista som sårbara (VU) på grund av brist på boplatser och möjlighet att hitta föda.

Skulptur 3:  Den tredje skulpturen rymmer bon för fladdermöss, liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. I Sverige finns 19 fridlysta fladdermusarter varav åtta är rödlistade. Fladdermöss gör stor nytta genom att äta skadegörande insekter och myggor. Deras bostäder har minskat kraftigt i antal när grönområden bebyggts och genom att nybyggd arkitektur, till skillnad från äldre trähus, inte rymmer håligheter där djur kan bygga bo.

Charles Felix Lindbergs donationsfond

Vid sin död 1909 efterlämnade Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt två miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och testamenterade hela sin kvarlåtenskap i form av en donationsfond till Göteborgs stad (vilket då motsvarade 12 % av hela Göteborgs årsbudget). Enligt testamentet skall fondens avkastning användas till ”stadens prydande och förskönande”. Pengarna skulle användas till både skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har till exempel finansierat stora delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och S A Hedlunds park.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG