Kritiken växer mot Statens servicecenter. Sjuka och arbetslösa tvingas stå i timslånga köer innan de ens släpps in genom dörren. Foto: Dino Soldin/ Byrd

Kontorschefen: "Det blir för stökigt"

Det går inte att släppa in alla köande människor. Risken är för stor att det blir för stökigt för handläggarna.

  • Publicerad 05:30, 6 maj 2022

Servicehandläggarna är uppmärksamma på om någon är skröplig.

Karin Hessel arbetar som kontorschef på Statens servicecenter på Hisingen. Även utanför hennes arbetsplats är köerna långa.

– Just nu är vi slutfasen av deklarationerna vilket jag tror är en anledning till att belastningen är extra stor, säger hon.

Även kontoret på Hisingen saknar ett digitalt kösystem, vilket betyder att besökarna får ställa sig i kö. Däremot har kontoret ingen ordningsvakt som håller vakt.

– Vi har valt att inte ha kölappar eftersom vi inte hade samma kundflöde tidigare, säger hon.

Inga sittplatser

Att gamla och sjuka människor tvingas att vänta utomhus under lång tid, tycker Karin Hessel är beklagligt. Däremot är det inte ett tillräckligt starkt skäl för att sätta ut stolar till kunderna.

– Servicehandläggarna är uppmärksamma på om någon är skröplig och inte orkar stå i kö. Då får personen naturligtvis hjälp, säger hon.

Varför alla måste köra utomhus, och inte inne i lokalen, förklarar Karin Hessel först med brandsäkerhet. I vissa lokaler tillåts inte fler än 30 personer samtidigt.

Fast så många släpps ju aldrig in?

– Nej, om vi skulle släppa in alla, skulle det försämra miljön för våra kunder. Det skulle bli stökigare och leda till en högre ljudnivå. Situationen riskerar att bli svår att hantera för våra handläggare, säger hon.