SÖK RESA. Andreas Dahlgren på Västtrafik uppmanar resenärer att söka sin resa i förväg. Foto: Kristian Risenfors

Korsvägen: Stora förändringar i kollektivtrafiken

Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen innebär stora förändringar för all trafik. För kollektivtrafiken flyttas ett antal linjer, några permanent.

  • Publicerad 09:26, 18 maj 2020

Korsvägen är en av Göteborgs största kollektiva knutpunkter. Varje dag kliver 30 000 resenärer av en buss eller spårvagn vid Korsvägen och 30 000 kliver på.

När Trafikverket nu går in i nästa fas i arbetet med Västlänken vid Korsvägen innebär det en hel del förändringar i kollektivtrafiken.

Så blir nya (tillfälliga) Korsvägen

– Det kommer bli en stor påverkan. Vårt budskap är att man kommer behöva planera sitt resande i högre grad, säger Andreas Dahlgren, projektledare trafikomläggning på Västtrafik.

När arbetsområdet flyttar den 13 juni behöver också kollektivtrafiken flytta. Under en sommarvecka stryps exempelvis all spårvagnstrafik till Mölndal och även spårvagnstrafiken österut från Korsvägen ersätts med buss. Den 20 juli ska det nya upplägget för kollektivtrafik vara klart. Det gäller sedan i fyra år.

Finns det någon fördel med att coronapandemin gjort att resandet minskat nu när ni behöver göra så omfattande ändringar?

– Gothia cup låg mitt i en vecka där stora förändringar skulle göras. Det var en oro för Västtrafik. När turneringen blev inställd var det givetvis tråkigt, men också en oro som släppte, säger Andreas Dahlgren.

Totalt sett blir det färre hållplatslägen vid Korsvägen. Några flyttas längre österut på Örgrytevägen vid Lisebergs pendeltågsstation. Även spårvagnshållplatsen vid Liseberg flyttas österut.

Under omställningstiden får flera linjer tillfälliga körvägar. Alla hundra-linjer går till exempel direkt från Delsjömotet till Åkareplatsen utan att passera Korsvägen. Andra linjer som får nya körvägar är linje 52, 86, 330, 513, 601, 605, 610, 753 och 758. Flera linjer återvänder inte när Korsvägen är färdigbyggd.

En som är kritisk till omläggningen är kommunalrådet Henrik Munck (D).

– Göteborg stads planer för Korsvägen är mycket problematiska. Regionbussarna plockas bort men järnvägen till Borås blir sannolikt inte klar före år 2040, skriver han i ett mejl till Göteborg Direkt.

Trafikverkets mål är byggstart för den nya järnvägen någon gång mellan 2025 och 2027.

Mette Ramquist medger att alla trafikslag kommer påverkas under byggtiden. Hon säger att de nu utvecklar knutpunkten Liseberg Station och Berzeligatan till större bytespunkter för att kollektivtrafiken ska fungera så bra som möjligt.

– När Västlänken är klar kommer våra resenärer få både fler och bättre resmöjligheter än tidigare, säger Mette Ramquist.

De linjerna påverkas

vasttrafik.se/korsvagen kan du se alla linjer som påverkas.

Västtrafiks nya knutpunkt vid Station Liseberg. Foto: Västtrafik

Västtrafik under corona

Under coronapandemin har resandet med Västtrafik minskat med 50 procent.

Några linjer har förstärkts för att undvika trängsel.

Flera biljettkontrollanter har omvandlats till informatörer.

Visa merVisa mindre