DYR OMDANING. Första etappen av Skeppsbron med spårväg mellan Järntorget och Lilla torget kommer att kosta betydligt mer än beräknat. Foto: Erik Andersson

Kostnaderna för Skeppsbron skenar

Dyrare trafiklösningar och projekteringskostnader som stuckit iväg. Första etappen av nya Skeppsbron förväntas spränga investeringsramarna med 133 miljoner kronor.

  • Publicerad 06:45, 15 maj 2015

Omdaningen av Skeppsbron är i full gång. I höst ska spårvagnarna kunna rulla mellan Järntorget och Lilla torget, via Stora Badhusgatan där Västtrafiks nya resecentrum anläggs. I senare etapper ska området exploateras med nya bostäder och allmänna platser. Men redan med den första etappen står det klart att omdaningen blivit mycket dyrare än kalkylerat. Bara för 2015 kommer det att behövas 123,4 miljoner kronor mer än vad som tidigare kalkylerats.
– På grund av olika faktorer så har projektet fördyrats. Det handlar både om uteblivna samverkanseffekter när delprojekt försenats, och rena kostnadsfördyringar på grund av okända förutsättningar, säger Jan Rinman, tillförordnad ekonomichef vid trafikkontoret.

Förändrade krav
Tillfälliga gångbanor, beläggningar och trafiklösningar på både Skeppsbron och Surbrunnsgatan tillhör det förstnämnda. Förändrade krav till följd av en sent inkommen miljödom och utökat arbete till följd av okända husgrunder och kablar i marken tillhör det andra. Samtidigt har entreprenörskostnader ökat efter upphandlingar när ambitionsnivån för projektet ökats och projektet i sig utökats. Detsamma gäller projekteringskostnaderna på grund av fler okända förutsättningar och ändrade utföranden. En del av arbetena som först tilldelats senare etapper har redan genomförst nu.
– Kostnaderna är 86 miljoner högre än var de var från början samtidigt som inkomsterna är 37 miljoner kronor lägre, säger Jan Rinman.

Över 132 miljoner
Vad gäller de olika bidragen från bland annat Trafikverket, staten och Västtrafik så handlar diffen på 37 miljoner kronor främst om pengarna redan betalats ut innan 2015. Ett faktum som betytt att trafikkontoret behövt mindre pengar tidigare år men behöver mera nu.
Totalt för hela perioden 2010 till 2015 beräknas projektet gå över investeringsramen med 132,9 miljoner kronor.

”Stor avvikelse”
– Det är en stor avvikelse i ett komplicerat projekt. Vi har tagit för dålig höjd vad gällde riskerna och komplexiteten med lång investeringstid och saker som kommer till när man vill utföra saker på ett annat sätt, säger Jan Rinman.
Trafikkontoret arbetar just nu med att ta fram ett förslag på hur avvikelsen ska hanteras. Förslaget kommer att presenteras på trafiknämndens möte på tisdag.

NÅGRA AV... Skeppsbrons kostnader


Nya provisoriska lösningar, 7 miljoner kronor
Ökade krav och höjda ambitionsnivå på framkomlighet under byggtiden, 15 miljoner kronor
Okända förändringar under byggtiden, 30 miljoner kronor
Tillkomna entreprenörskostnader (bland annat flytbrygga för pålning), 27 miljoner kronor
Ökade projekteringskostnader på grund av okända förutsättningar, tillkomna arbeten och ändrade förhållanden, 30 miljoner kronor.
Tillkommande renovering av Stora Bommens bro, 12 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre

Göteborgsnöje

Hon gör Filmfestivalens affisch 2021

Nöje "Som göteborgare är det särskilt roligt" Hon är etablerade sedan 90-talet och har väckt uppmärksamhet med bland annat ett upp och nedhängande träd över Drottninggatan i Stockholm. Nu presenteras Göteborgskonstnären Charlotte Gyllenhammar...torsdag 3/12 10:03

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Synade min optiker – kan jag ångra mitt köp?

Konsument Konsument Får jag ångra mitt köp efter att jag synat min optiker? Vad gäller om jag köpt en vara över Facebook? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 22/11 11:51

Debatt

"Vi måste hitta sätt att binda ihop staden"

Debatt Debatt: Västsvenska Handelskammaren Med Älvstadens utbyggnad har en förflyttning av Göteborgs centrum börjat, här pekas Frihamnen ut som en ny mitt. Nu måste vi ta tag i frågan om hur vi binder ihop staden över vattnet och på Hisingen. lördag 28/11 11:40