DYR OMDANING. Första etappen av Skeppsbron med spårväg mellan Järntorget och Lilla torget kommer att kosta betydligt mer än beräknat. Foto: Erik Andersson

Kostnaderna för Skeppsbron skenar

Dyrare trafiklösningar och projekteringskostnader som stuckit iväg. Första etappen av nya Skeppsbron förväntas spränga investeringsramarna med 133 miljoner kronor.

  • Publicerad 06:45, 15 maj 2015

Omdaningen av Skeppsbron är i full gång. I höst ska spårvagnarna kunna rulla mellan Järntorget och Lilla torget, via Stora Badhusgatan där Västtrafiks nya resecentrum anläggs. I senare etapper ska området exploateras med nya bostäder och allmänna platser. Men redan med den första etappen står det klart att omdaningen blivit mycket dyrare än kalkylerat. Bara för 2015 kommer det att behövas 123,4 miljoner kronor mer än vad som tidigare kalkylerats.
– På grund av olika faktorer så har projektet fördyrats. Det handlar både om uteblivna samverkanseffekter när delprojekt försenats, och rena kostnadsfördyringar på grund av okända förutsättningar, säger Jan Rinman, tillförordnad ekonomichef vid trafikkontoret.

Förändrade krav
Tillfälliga gångbanor, beläggningar och trafiklösningar på både Skeppsbron och Surbrunnsgatan tillhör det förstnämnda. Förändrade krav till följd av en sent inkommen miljödom och utökat arbete till följd av okända husgrunder och kablar i marken tillhör det andra. Samtidigt har entreprenörskostnader ökat efter upphandlingar när ambitionsnivån för projektet ökats och projektet i sig utökats. Detsamma gäller projekteringskostnaderna på grund av fler okända förutsättningar och ändrade utföranden. En del av arbetena som först tilldelats senare etapper har redan genomförst nu.
– Kostnaderna är 86 miljoner högre än var de var från början samtidigt som inkomsterna är 37 miljoner kronor lägre, säger Jan Rinman.

Över 132 miljoner
Vad gäller de olika bidragen från bland annat Trafikverket, staten och Västtrafik så handlar diffen på 37 miljoner kronor främst om pengarna redan betalats ut innan 2015. Ett faktum som betytt att trafikkontoret behövt mindre pengar tidigare år men behöver mera nu.
Totalt för hela perioden 2010 till 2015 beräknas projektet gå över investeringsramen med 132,9 miljoner kronor.

”Stor avvikelse”
– Det är en stor avvikelse i ett komplicerat projekt. Vi har tagit för dålig höjd vad gällde riskerna och komplexiteten med lång investeringstid och saker som kommer till när man vill utföra saker på ett annat sätt, säger Jan Rinman.
Trafikkontoret arbetar just nu med att ta fram ett förslag på hur avvikelsen ska hanteras. Förslaget kommer att presenteras på trafiknämndens möte på tisdag.

NÅGRA AV... Skeppsbrons kostnader


Nya provisoriska lösningar, 7 miljoner kronor
Ökade krav och höjda ambitionsnivå på framkomlighet under byggtiden, 15 miljoner kronor
Okända förändringar under byggtiden, 30 miljoner kronor
Tillkomna entreprenörskostnader (bland annat flytbrygga för pålning), 27 miljoner kronor
Ökade projekteringskostnader på grund av okända förutsättningar, tillkomna arbeten och ändrade förhållanden, 30 miljoner kronor.
Tillkommande renovering av Stora Bommens bro, 12 miljoner kronor.

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Corona snuvade Stefan Livh på radiosorti

Berättar om livet i karantän. 31 mars var hans sista dag på jobbet som programledare på Sveriges Radio. Men corona och karantän har hindrat honom från det. – Jag vet inte när mitt sista program blir, säger Stefan Livh.tisdag 7/4 16:23

DEBATT

"100 procent passion och lokalt engagemang"

Chefredaktören. Trots coronakrisen fortsätter vi att leverera högkvalitativ lokal journalistik hem till dig varje vecka. Även om tidningen inte är lika lokallokal som du är van vid.fredag 10/4 10:50

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57