Avstängning. Skolavstängningar har ökat markant mellan 2019 och 2021 i Göteborg. Foto: Sacharias Källdén/ Magnus Johansson

Kraftig ökning av avstängda elever i Göteborg

Att stänga av en våldsam elev från skolan är sista åtgärden en lärare kan ta till. Antal skolavstängningar har ökat markant mellan 2019 och 2021 i Göteborg.

  • Publicerad 05:30, 11 apr 2022

Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det står i skollagen. 

För att säkra en trygg tillvaro i skolan finns en rad olika åtgärder som rektor och lärare kan ta till när en vanlig tillsägelse inte räcker. 

Det handlar om allt från utvisning ur klassrummet, kvarsittning, skriftlig varning och omplacering till den allvarligaste åtgärden – avstängning.

Ökat med 51 procent

I Göteborgs grundskolor dokumenterades år 2019, 49 fall där elever stängdes av från skolan. Under 2021 ökade siffran till 74 ärenden.

Fyra av eleverna som stängdes av gick på mellan- och högstadiet på Gamlestadsskolan. Barnen ansågs vara så pass våldsamma att de inte kunde vara kvar på skolan.

– Jag beslutade om en omedelbar avstängning eftersom det fanns en fara för andra elevers säkerhet, säger rektorn Susanne Hjalmarsson.

Gamlestadsskolan arbetar förebyggande på olika sätt för att kunna bemöta utåtagerande elever och fortfarande är avstängning ett ovanligt beslut.

– Men vi har haft några elever som har varit våldsamma på ett sätt jag inte känner igen från tidigare år, säger Susanne Hjalmarsson.

"Bättre rapportering"

Peter Johansson, utbildningschef på grundskoleförvaltningen, känner inte igen att antalet skolavstängningar har ökat.

– Jag tror inte att det handlar om en faktisk ökning utan att vi har blivit bättre på att rapportera. Vi har många elever i salen och jag tror inte att det är en anmärkningsvärd siffra.

Orsaken till att en avstängning, som kan vara högst en vecka, är oftast att allvarliga och våldsamma situationer har inträffat. 

– Det kan handla om en akut händelse eller en elev som redan har fått kvarsittning och skriftlig varning för sina handlingar. Då kan det bli aktuellt med en avstängning för att kunna hjälpa eleven att komma till rätta med problemen, säger Peter Johansson.

Är det brist på resurser som gör att skolorna inte kan hantera vissa elever?

– Nej, det handlar inte om det. Men man har inte alltid kommit fram till bra metoder för att arbeta med de här eleverna, säger Peter Johansson.

Det är rektorn som tar beslutet och enligt skollagen är en avstängning inte en bestraffning utan handlar om att skolan ska få tid att se över vilka åtgärder som behövs för att förbättra situationen.

Sjumilaskolan på Hisingen stod för tre fall av sju under december 2021 men sticker för övrigt inte ut i statistiken.

På vilket sätt förändras situationen när eleven kommer tillbaka till skolan?

"De flesta elever tar detta på allvar och rättar till sitt beteende och det följdes upp av lärare", skriver Sjumilaskolans rektor, Hanne Cecilie Engh i ett mejlsvar.

Skickas till Elevator

Det är inte ovanligt att eleven bli placerad på den så kallade skolakuten i samband med en avstängning.

– Vi kallar det Elevator. Det har varit framgångsrikt, där får eleven undervisning och det finns även kurator som pratar med eleven och vårdnadshavare, säger Peter Johansson.

Skola. Antal fall av elev-avstängningar har ökat med 51 procent mellan 2019 och 2021. Foto: GöteborgDirekt

Då kan en elev bli avstängd

Följande tre krav måste vara uppfyllda för att rektorn ska kunna stänga av en elev i grundskolan:

Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.

Man har inte uppnått syftet med utvisning, kvarsittning eller skriftlig varning, eller så finns det särskilda skäl utifrån elevens beteende.

Skolan ska erbjuda eleven kompensation för missad undervisning.

Vid beslut om avstängning ska vårdnadshavare, elev och även socialtjänsten informeras. 

Ett beslut går att överklaga till Förvaltningsrätten.

Källa: Skolverket

Visa merVisa mindre

Så gjorde vi

GöteborgDirekt begärde ut samtliga rapporterade elev-avstägningar för åren 2019, 2020 och 2021.

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

Robert Hannah (L): ”Svensk- heten känner ingen hudfärg”

Debatt Debatt. Nya svenskar behöver mer än en ceremoni med jordgubbstårta. Det menar liberala riksdagsledamoten, med rötter i Tynnered, Robert Hannah.onsdag 8/6 12:44