KRIS. Stadsdelsdirektör Rickard Ernebäck (nedre bilden) och Arne Wiik, sektorschef individ- och familjeomsorgen i Angered har bekymmer med budgeten. Foto: Wikimedia/Peter Svensson

Kris: Angered backar över fyra miljoner - bara i januari

Angereds ekonomi befinner sig i ett allvarligt läge. Bara i januari gick stadsdelens individ- och familjeomsorg back med 8,5 miljoner kronor. Nu föreslås personalnedskärningar och kraftiga besparingar inom skola och socialtjänst. "Det är ett tufft läge och det kommer att märkas", säger stadsdelsdirektör Rickard Ernebäck.

  • Publicerad 08:35, 6 mar 2018

Det råder febril aktivitet inom Angered stadsdelsförvaltning. Sedan det blivit känt att stadsdelen som helhet visar ett underskott på 4,5 miljoner har alla sektorer fått i uppgift att se över och ta fram handlingsplaner för att få budgeten i balans.

– Underskottet i januari är alltid lite osäkert, men jag vill inte förminska situationen. Det här är inget som vi är vana vid, säger Rikard Ernebäck.

Allvarligast är situationen inom individ- och familjeomsorgen där man preliminärt visar ett underskott på 8,5 miljoner. Men här kom inte det negativa resultatet som en överraskning.

– Nej, vi såg detta i höstas och jag varnade för det. Vi fick in väldigt många anmälningar om barn som for illa och vi startade fler utredningar än vi någonsin gjort, säger Arne Wiik, sektorschef individ- och familjeomsorgen.

Han menar att biståndsbedömningen framför allt gällande köp av vård i form av exempelvis missbruksvård och familjebehandling nu måste skärpas. En lösning är att bygga ut den förebyggande vården i egen regi.

– Vi säger nu till vår organisation att vara strikt i biståndsbedömningen. Att lägga sig på en miniminivå. Vi ställer högre krav på att människor ska stå på egna ben tidigare än vad vi gjort innan.

Hur kommer människor i behov av hjälp att märka det?

– Ja, vi förmedlar till exempel boenden idag trots att vi inte är någon bostadsförmedling. Många tycker att vi är restriktiva redan idag och stryper vi ännu mer så kommer frustrationen hos de som får avslag öka och de kan känna sig svikna av samhället.

Finns det anledning för dig att vara självkritisk till att ni hamnat här?

– Man kan givetvis alltid göra saker och ting annorlunda. Men socialtjänsten omsätter 1,1 miljarder och vi har fruktansvärt många ärenden vi jobbar med och har en ung och oerfaren personal i den stadsdel där man kanske skulle behöva vara som mest erfaren. Vi är som ett hangarfartyg och det tar tid att bromsa det, säger Arne Wiik.

I den handlingsplan som förvaltningen presenterar för nämnden föreslås en bantning med totalt 30 tjänster, både inom förvaltningen men även inköpta. Även Utbildningssektorn gör underskott med en miljon kronor, vilket enligt Rikard Ernebäck framför allt beror på att sektorn fick för mycket pengar förra året i förhållande till hur många barn som flyttade in i stadsdelen.

– Det blev inte den elevökning som prognosen spådde, men pengarna användes ändå. De måste skruva åt och minska sin kostym.

Vad innebär det?

– Vi har pratat om inköpsrestriktioner och anställningsprövningar. För att klara den vanliga driften behöver vi mat, mjölk och pennor, men allt vi kan klara oss utan kommer vi att dra in på.

Nämnden kommer att ta beslut kring förvaltningen handlingsplan på ett extrainsatt möte den 12 mars.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG