Fiskeförbud. Tjänsteman på Havs- och vattenmyndigheten kritiserar nytt ålfiskeförbud. Foto: Mostphotos

Kritik mot nytt ålfiskeförbud

Förbudet mot att fiska ål har utökats. Men tjänstemän på Havs- och vattenmyndigheten menar att förbudet saknar viktiga delar.

  • Publicerad 05:30, 21 nov 2018

EU:s fiskeministrar har beslutat att utöka fiske förbudet av ål. Från och med den första november till 31 januari 2019 gäller ett förbud mot fiske av ål i Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

– Förbudet ska gälla en sammanhängande tremånadersperiod, när den perioden ska gälla är upp till varje medlemsland att själv välja, säger Martin Karlsson, utredare på enheten för fiskereglering, Havs- och vattenmyndigheten.

Under vintermånaderna påbörjar den vuxna blankålen sin vandring till Sargassohavet vilket är en stor anledning till att man i Sverige valt att lägga tremånaders perioden från november till januari. Dock är det under den perioden som fisket av ål är som minst i Sverige och nu riktar tjänstemän på Havs- och vattenmyndigheten kritik mot EU-beslutets utformande.

– Vi var inte helt nöjda med att vi skulle behöva ta det beslutet, vi tycker vi skulle kunna skött det här bättre på en nationell nivå. Det saknas stora bitar i det här beslutet, dels att medelhavet är exkluderat, som är en stor producent av lekfisk. Ål under tolv centimeter är inte heller inkluderat och inte fritidsfisket, säger Martin Karlsson.

Ålfisket i Skagerack och Kattegatt påverkas egentligen inte av det nya förbudet då det sedan 2007 redan finns ett förbud av ålfiske som omfattar de två haven.

I dag finns det ett legalt fiske av ål i Sverige trots att ålen är rödlistad, dock är efterfrågan på ål inte den samma som förr.

– Man bör inte äta ål varje dag men att man ska kunna köpa ål till jul ser jag inga hinder för, så länge den är fiskad kommersiellt, säger Martin Karlsson.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG