KRITIK. Ivo bedömer att socialtjänsten i Angered inte arbetat aktivt för att tonåringen skulle komma bort från sitt missbruk. Foto: Mostphotos

Kritik mot socialtjänst efter tonårings död

En tonårig missbrukare avled tre månader efter sin 18-årsdag och sex veckor efter att vården upphört. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik mot socialtjänsten i Angered.

  • Publicerad 06:10, 29 dec 2019

Detta är särskilt allvarligt då det handlar om en ung person.

Den allvarliga kritiken handlar om att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) bedömer att socialtjänsten i Angered inte arbetat aktivt för att tonåringen skulle komma bort från sitt missbruk. Det visar handlingar som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

Fallet rör en 18-årig missbrukare som vårdades en tid enligt Lagen om vård av unga (LVU) men när tvångsvården upphörde hade kommunen ingen konkret plan för den fortsatta omsorgen.

”Det fick allvarliga konsekvenser för den enskilde”, skriver Ivo i beslutet.

Tonåringen avled i somras cirka tre månader efter sin 18-årsdag och sex veckor efter att vården upphört.

Ivo bedömer att socialtjänsten inte varit tillräckligt aktiv i sina försök att övertala ungdomen – som avvek flera gånger från möten – till att ta emot hjälp.

Nya siffror: Orosanmälningarna ökar i hela Göteborg

Samverkan i ärendet är också bristfällig, både inom den egna verksamheten och externt med polisen, enligt Ivo.

Medger – kunde göra mer

I ett yttrande medger nämnden i Angered att man hade kunnat genomföra fler kontaktförsök och på ett bättre sätt motiverat den enskilde till fortsatt kontakt.

Men trots att bristerna har påvisats internt har varken någon lex Sarah-utredning eller annan avvikelserapportering gjorts.

Ivo ser allvarligt på hanteringen:

"Detta är särskilt allvarligt då det handlar om en ung person med missbruksproblem som nämnden enligt lag har ett särskilt ansvar för."

Kvinna låg död i flera veckor – fem stängs av

LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453).

Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag i vissa situationer där det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Vård kan i vissa fall även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke.

Källa: Svergies Riksdags lag

Visa merVisa mindre