Vacker vy. Mait Englund, boende i Önnered, menar att planerna på att bebygga hamnområdet skulle fördärva hela den havsnära miljön. Foto: Mait Englund

Kritiserade förslaget: 266 bostäder i hamnområdet

På måndag ska fastighetsnämnden ta ställning till förslaget om planbesked för 266 bostäder vid Önnereds brygga. Protestgruppen Bevara Önnered menar att det skulle stänga ute allmänheten från hamnen.

  • Publicerad 05:30, 16 jun 2022

Alla ska få tillgång till vattnet och de här fria ytorna. Det vill vi bevara.

Göteborgs stad vill utveckla hamnområdet vid Önnereds brygga.

Förslaget, som ska tas upp av fastighetsnämnden nu på måndag den 20 juni, innefattar 266 nya bostäder, varav 179 småhus i form av radhus, kedjehus och staplade radhus, 79 lägenheter, samt ett friliggande boende med särskild service med åtta lägenheter.

Utöver bostäderna föreslås även en förskola med sex avdelningar.

Idag nyttjas området av olika verksamheter, bland annat en båtförening och som småbåtshamn med parkering och uppställningsytor för båtar.

När det förra året kom till allmänhetens kännedom att kommunen skissade på olika förslag för att utveckla hamnområdet väcktes kritiska röster från Önneredsborna.

Föreningen Bevara Önnered, som tagit strid mot utbyggnadsförslaget, har idag över 900 anhängare på sin Facebooksida.

Höga hus i hamnen får grannarna att rasa

"Värdefullt att bevara"

I ett yttrande i samband med fastighetsnämndens sammanträde i februari, där ärendet senare bordlades, framhöll föreningen bland annat:

"Önneredsområdet är ett oersättligt komplement till en alltmer förtätad stad." och

"Önnered, med Ganlet, Eskils Kanal, Sjöbacka och Högenbergen, är Göteborgs enda kvarvarande sammanhängande oförstörda kustremsa/natur- och fritidsområde, med direkt närhet till Göteborg."

Mait Englund, närboende, menar att den föreslagna radhuslängan skulle stänga hela hamninloppet för allmänheten.

– Alla ska få tillgång till vattnet och de här fria ytorna. Det vill vi bevara.

Kritiska röster. Från GöteborgDirekt 23 oktober 2021. Till skillnad från de ursprungliga skisserna med hus så höga som fem våningar innehåller det officiella förslaget en lägre bebyggelse, men medlemmarna i Bevara Önnered är ändå inte nöjda.

Vi är GBG