Kulturhuset i Bergsjön dyrköpt och försenat

Innehåll, yta och öppet-tider för det planerade kulturhuset i Bergsjön kan behöva minskas när kostnaderna dragit iväg. Risken är också stor att huset blir försenat.

  • Publicerad 06:00, 18 nov 2015

Det var under förra året som kommunala Higab tillsammans med representanter för berörda
förvaltningar och bolag genomförde en förstudie för det redan beslutade kulturhuset.
Kort och gott handlade arbetet om att prova rimligheten i idéer och tankar, som tidigare samlats in i omgångar av dialoger med göteborgarna, mot husets tänkta yta och ekonomiska förutsättningar.

En alternativ kalkyl
Tidigt stod klart att husets yta behövde minskas för att klara byggkostnaderna, och i två omgångar reviderades ytan från 3 240 till 2 630 kvadratmeter. Men om även husets lösa inredning, såsom möbler och utrustning, ska klaras av på de beslutade 125 miljoner kronorna, så är Higabs slutsats att lokalerna behöver minskas ytterligare.
– Det som kommit in sent i förstudien är att man har ställt sig frågande till finansieringen. Därför har en alternativ kalkyl tagits fram som behandlar lokaler som är 350 kvadratmeter mindre, säger Per Ottosson, projektledare för Kulturhus Bergsjön vid stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.

Upp till kommunstyrelsen
Nu är det upp till kommunstyrelsen att avgöra vad staden har råd med.
I totalkostnaden ska även även fastighetskontorets kostnader för att göra i ordning den valda platsen öster om Rymdtorget räknas med.
Enligt beräkningar blir de också högre än budgeterat bland annat på grund av en nödvändig flytt av en pumpstation.
– Det är en del på 15 till 20 miljoner kronor som inte finns med i budget. Och man får inte glömma att total-kostnaden på 75 miljoner kronor är stor i förhållande till husets kostnad, säger Christine Lindeberg, planeringsledare vid stadsledningskontoret.
Den höga exploateringskostnaden skulle kunna delas med en extern exploatör om bostäder byggs ovanpå kulturhuset. Men det skulle också kräva att stora omplaneringar i projektet som skulle innebära flera års försening, konstaterar stadsledningskontoret.
I sin bedömning inför kommunstyrelsens beslut menar stadsledningskontoret samtidigt att driftkostnaden på 28,6 miljoner kronor är förhållandevis hög. Bland annat är det de ambitiösa öppettiderna 365 dagar om året som gör driften dubbelt så dyr som ytmässigt jämförbara kulturhuset Kåken i Örgryte-Härlanda.
– Kommunen har ont om pengar, och då måste vi signalera, säger Christine Lindeberg.

Krympas ytterligare
Stadsledningskontorets förslag är att stadsdelsnämnden Östra Göteborg får komma med en reviderad driftkalkyl när ärendet går upp i kommunstyrelsen på onsdag igen. Då återstår att se om även ytan måste krympas ytterligare.
– I så fall får vi titta på vad konsekvenserna blir. Det som vi har behandlat i förstudien är 2 630 kvadratmeter. Rimligtvis så kanske inte allt är värt att ha kvar om det måste minskas. Det är något vi får ta ytterligare dialog om, säger Per Ottosson.
Det tilltänkta kulturhuset beräknas ta fyra år att färdigställa från kommunstyrelsens beslut. Det betyder att kulturhuset lutar åt att kunna stå färdigt år 2019 snarare än 2018 som det först var planerat.

MER OM... Kulturhuset i Bergsjön


Under 2012 gav kommunfullmäktige klartecken för ett nytt kulturhus för 125 miljoner kronor i Bergsjön. Året därpå genomfördes dialoger där göteborgarna fick tycka till om husets innehåll.
Under förra året genomfördes en förstudie för att prova rimligheten inför ett förverkligande.
På 2 630 kvadrameter menar utredarna att befintlig bibliotek, kafé/restaurang, lokaler för möten och uthyrning, scen med publikplatser och utrymmen för kulturskolan är rimligt.
Inventarier och teknik beräknas kosta 10 miljoner kronor. Om det ska inrymmas i budgeten så måste huset dock krympas med ytterligare 350 kvadrat-meter.

Visa merVisa mindre

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Fransson: "En historisk höst väntar din lokaltidning"

Krönika Göteborg Direkts chefredaktör Joakim Fransson ser tillbaka på en tuff vår, men blickar samtidigt framåt mot en historisk höst.fredag 3/7 13:10

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11