Flytt på g. KBV001 är Kustbevakningens största fartyg i Göteborg. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen förlorar kajplats – hit vill de flytta

Kustbevakningen har i dag sitt största fartyg i Frihamnen, men när hyresavtalet snart löper ut måste det flyttas. Nu kan en utbyggnad av Tånguddens hamn i Frölunda bli aktuell, till en kostnad av 65 miljoner kronor.

  • Publicerad 11:51, 10 jul 2017

Kustbevakningen har i dag merparten av sin verksamhet i Tånguddens hamn i Frölunda. Men flottans största fartyg har kajplats i Frihamnen, och nu hoppas man på att snart kunna flytta även det till Tångudden när hyresavtalet med Göteborgs hamn löper ut.

–Vi får inte ha den platsen i Frihamnen så länge till och det vore jättebra att samla alla våra fartyg på Tångudden. Och så sitter ju vi precis där, säger Per Mårtensson, vakthavande befäl på Kustbevakningen i Göteborg.

För att fartyget ska kunna angöra Tånguddens hamn krävs dock en del förändringar. Kajen behöver både förlängas och breddas, och uppskattningsvis behöver 38 000 kubikmeter muddringsmassor transporteras bort för att det ska funka med djupet.

Marken ägs av Fortifikationsverket, som nu väntar på regeringens medgivande att få genomföra åtgärderna.

Totalt räknar man med en kostnad på 65 miljoner.

– Det är ett relativt stort projekt, och vi väntar på det nu. Vid årsskiftet 2018/2019 hoppas vi kunna vara klara, säger Krister Silemo, avdelningschef på Fortifikationsverkets strategiska avdelning.

Fartyget

– Går under namnet KBV001

– Kustbevakningen i Göteborgs största fartyg

– Ett kombinationsfartyg, kan exempelvis användas för att ta upp olja eller släcka storskaliga bränder

– KBV001 har använts i Medelhavet för att hjälpa och rädda flyktingar. Nu är systerfartyget KBV002 ute på samma updrag och har hittills deltagit i 14 räddningsuppdrag

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG