Förbud. Har man upprepade gånger begått ett brott i en butik ska kunden kunna bli portad från affären. Bilden är en genrebild och har inget med texten att göra. Foto: Mostphotos/Mickes Fotosida

Kvinna portas från mataffär i Göteborg

Få ansökningar om tillträdesförbud till Åklagarmyndigheten har gett resultat. Men efter upprepade stölder på Ica Maxi i Angered portas nu en kvinna från butiken.

  • Publicerad 05:30, 7 dec 2021

Sedan den 1 mars i år har handlare och butiksägare haft en utökad möjlighet att få personer, som vid upprepade gånger begått brott, portade från sin verksamhet. Det i och med att lagen om tillträdesförbud trädde i kraft då.

Ny lag: Nu kan butikerna porta stökiga kunder

Har en person belagts med tillträdesförbud och sedan bryter det finns böter och fängelse (högst sex månader) i straffskalan.

GöteborgDirekt kunde i oktober visa att trots ett 20-tal ansökningar till Åklagarkammaren (som beslutar om tillträdesförbud) var det bara två personer som blivit portade från verksamheter i Göteborg.

Svårt för handlare att porta stökiga kunder

Portas från Ica

Men butiker fortsätter att skicka in ansökningar och för Ica Maxi i Angered har det nu gett resultat. Efter att en kvinna i 50-årsåldern dömts för stöld av matvaror vid två tillfällen i år, portas hon nu från mataffären.

Åklagaren motiverar beslutet att det finns en "klar och konkret" risk att kvinnan kommer att fortsätta begå brott i affären.

Lagen om tillträdesförbud till butik

Den 1 mars 2021 trädde lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik i kraft.

Lagen möjliggör för enskilda butiksinnehavare att ansöka om ett förbud för en person över 15 år att få tillträde till och vistas i en butik om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där.

Ett särskilt skäl för ett sådant förbud är att personen i fråga tidigare har begått brott i eller i anslutning till butiken. Ansökan ska vara skriftlig och görs lämpligen i samband med polisanmälan om brott.

Beslut fattas av åklagare efter ansökan av enskilda butiksinnehavare eller polisen.

Källa: Åklagarmyndigheten

Visa merVisa mindre