Den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter och antalet har halverats de senaste fem åren. Foto: Mostphotos

Lägsta ungdomsarbetslösheten på 11 år

I mars låg ungdomsarbetslösheten i länet på 6,8 procent. Det är den lägsta siffran på 11 år.

  • Publicerad 11:46, 15 apr 2019

Arbetsmarknaden fortsätter att se väldigt bra ut i Västra Götaland, inte minst för unga. I mars minskade arbetslösheten i länet för 18–24-åringar med 0,5 procentenheter jämfört med mars 2018. Siffran för mars visar på 6,8 procent, att jämföra med ungdomsarbetslösheten i mars 2010 som låg på hela 17,5 procent i länet.

I Göteborg låg ungdomsarbetslösheten i mars på 6,4 procent och rikssnittet låg på 8,2 procent. Lägst ungdomsarbetslöshet i länet hade Orust kommun med 3,3 procent.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på elva år i Västra Götalands län. Ungdomar är en grupp som tydligt gynnas av en stark arbetsmarknad och det är viktigt att många unga kommer ut i jobb och skaffar sig arbetslivserfarenhet, Vi har under en längre period sett en stark arbetsmarknad och det är flertalet grupper som har gynnats av läget. Även bland inrikes födda ser vi den lägsta arbetslösheten på minst elva år, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Utöver en bra arbetsmarknad har effekten också förstärkts av minskande ungdomskullar. I slutet på mars var 6 454 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning med sju procent sedan mars 2018.

Bland arbetslöshet generellt, 16–64 år, hade Öckerö lägst i länet med 2,5 procent. Göteborg låg på 6,9 procent, vilket var densamma som snittet för riket.

Bland de arbetslösa är personer utan gymnasieutbildning och personer med funktionsnedsättning överrepresenterade. Närmare 40 procent av de som saknar gymnasieutbildning och 25 procent av de som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är arbetslösa.

I slutet av mars var totalt 51.821 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 0,5 procent sedan mars i fjol och antalet inskrivna män har minskat med 4,6 procent under samma tidsperiod.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG