Uppsagd. När läkarens anställning på vårdcentralen avslutades med omedelbar verkan efter fyra veckor ska han enligt anmälan ha "tackat för att han fått chansen" och "tyckte det var relevant att han inte kunde fortsätta". Foto: Mostphotos

Läkare saknade medicinsk kunskap – anmäls

En läkare har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg som en fara för patientsäkerheten. Enligt anmälan från vårdcentralen där mannen jobbade har han visat "enorma brister i medicinsk kunskap".

  • Publicerad 05:30, 29 jun 2022

Läkaren, en man i 30-årsåldern hemmahörande i västra Göteborg, anställdes i våras på en vårdcentral på Hisingen.

Efter bara fyra veckor avslutades hans anställning och han fick gå samma dag.

Anledningen, enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), var att arbetsgivaren ansåg honom som en fara för patientsäkerheten.

Redan under introduktionstiden uttryckte kollegor oro för att han inte ställde relevanta frågor, inte "gjorde status" och inte heller hade förslag på vare sig bedömning eller åtgärd.

Ett av fallen som till sist fick arbetsgivaren att fatta beslut om omedelbar uppsägning handlade om ett barn som ville sova hela tiden och hade konstant huvudvärk.

I anmälan står att läkaren "tog några konstiga prover men inte p-glukos". Han ska ha lämnat patienten utan åtgärd, enbart med en uppmaning till mamman om att försöka få barnet att äta mer. Ingen avstämning med kollega gjordes.

Nya bedömningar

Läkaren ska, enligt egen uppgift, ha studerat läkarprogrammet i ett annat EU-land och därefter vikarierat som legitimerad läkare inom psykiatri och rehabilitering, från vilka han haft referenser som legat till grund för anställningen.

Enligt vårdcentralen har man nu försäkrat sig om att ingen patient ska ha råkat illa ut.

I ett sms till GöteborgDirekt skriver vårdcentralchefen:

"Jag har personligen gått igenom samtliga journaler från patientkontakter som läkaren haft och gjort en bedömning i varje enskilt fall. Då det funnits minsta oklarhet har vi tagit en ny kontakt med patienten för ny bedömning."

Vi är GBG