BUDGET. Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse har fattat beslut om övergripande budget för kommande år. Foto: Tommy Alvén

Läkarnas oro: "Allt fler närmar sig bristningsgränsen"

Sahlgrenska ska spara en halv miljard kronor nästa år och en stor del av besparingarna görs genom personalneddragningar. – Vårdpersonal är otroligt lojala mot både patienter och kollegor men alla har en bristningsgräns. Allt fler närmar sig den gränsen, säger Ilja Laesser, ordförande sektion SU, Västra Götalands läkarförening.

  • Publicerad 08:01, 2 dec 2019

Oron är att våra personalgrupper inte ska få den återhämtning man måste ha för att klara arbetet.

Ilja Laesser, ordförande Sektion SU, Västra Götalands Läkarförening. Foto: Privat

Redan nu upplever hälften av läkarna i regionen att de har en orimlig arbetssituation och att denna påverkar patientsäkerheten negativt.

– Ett exempel som varit mest akut på somrarna men som nu fortgår hela året är att vi har brist på vårdplatser. Man står som ensam doktor på jourtid och vill lägga in en patient, men det finns ingen sängplats. Att hela tiden behöva överbelägga avdelningar ger upphov till stor stress för alla personalkategorier. Samtidigt tvingas man skriva ut patienter som man hade velat behålla ett tag till. Det finns en stor frustration, säger Ilja Laesser, överläkare, traumaansvarig radiolog och ordförande i Sektion SU, Västra Götalands Läkarförening.

Hon berättar också om läkare som arbetar över och går jour, men samtidigt nekas ledighet och den fortbildning som krävs på ett universitetssjukhus.

Besparingarna görs på personal

Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelseordförande Henrik Ripa (M) menar att sjukhuset klarat sig bättre än många andra.

– Med tanke på de utmanande ekonomiska förutsättningarna för sjukvården i hela landet, klarar sig sjukhuset väldigt bra. Nuvarande underskott är mindre än en procent av vår totala omsättning. Det är en följd av att vi arbetar strukturerat utifrån de förutsättningar vi har. Vi har också behandlat fler patienter än någonsin tidigare, säger han i en kommentar.

I veckan fattade styrelsen beslut om nästa års budget. Sjukhuset får ett tillskott på 2,5 procent i budgeten. Samtidigt ska omkring en halv miljard kronor sparas 2020 och de huvudsakliga besparingarna görs på personal.

Ingen sjukhuspersonal kommer att varslas, men varken pensionsavgångar eller vikariat kommer att ersättas fullt ut.

– Vi befinner oss på ett sluttande plan med de förutsättningar man ger oss. Vi har en vårdöverenskommelse att vi ska utföra en viss produktion. Samtidigt får vi inte medel för det. De områden som går back mest är också de som överproducerar mest. De gör mer än vad regionen bett om, ändå får de minusresultat och straffas med ytterligare personalneddragningar. Det blir väldigt bakvänt, säger Ilja Laesser.

Bör patienterna vara oroliga?

– All vårdpersonal gör sitt yttersta för att det inte ska drabba patienter. Man springer ännu snabbare och pressar sig ännu mer och tar ut det på sin egen arbetsmiljö.

Vad ser ni för risker med det?

– Oron är att våra personalgrupper inte ska få den återhämtning man måste ha för att klara arbetet. Vi är oroliga över att vi tappar kompetens, att man blir sjukskriven eller säger upp sig för att man inte orkar längre. Vårdpersonal är otroligt lojala mot både patienter och kollegor men alla har en bristningsgräns. Allt fler närmar sig den gränsen, säger Ilja Laesser.

Hon betonar att sjukhusledningen gör sitt yttersta för att hitta besparingar som inte drabbar patienterna. Grundproblemet är inte ledningens prioriteringar utan att de helt enkelt får för lite pengar.

– Västra Götalandsregionen ligger på tredjeplats från botten när det gäller hur mycket pengar man lägger på vård per invånare. Samtidigt har vi på SU ett speciellt uppdrag med forskning och inte minst sista utposten – att vi ska finnas dygnet runt för alla patienter. Varken sjukhusledningen eller regionen kan trolla fram pengar. Men man måste fundera på vilket uppdrag vården ska ha. Vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Det är inte ett beslut en enskild doktor ska ta mitt i natten, säger Ilja Laesser.

Den detaljerade budgeten på verksamhetsnivå för 2020 tas upp på sjukhusstyrelsen den 18 december.