Landsbygd med stora planer

Angereds landsbygd har stor potential. Det anser föreningen Bergum Gunnilse Utveckling som menar att området glöms bort av kommunen. Själva har de stora planer och höga ambitioner kring hur en utveckling kan se ut.

  • Publicerad 10:58, 16 mar 2019

Det finns massa idéer men det krävs entreprenörer och stöd.

Lärjedalens matpark med ett lokalt slakteri i kombination med fiskodling på land och biokolstillverkling. Det är en av föreningens Bergum Gunnilse Utvecklings visioner för att väcka liv i landsbygden utanför tätorten Angered.

– Det finns massa idéer men det krävs entreprenörer och stöd, säger Erik Bick, ordförande i Bergum Gunnilse Utveckling.

En Ica och två pizzerior

Under förra året genomförde föreningen tillsammans med bland annat Stadslandet en grön lokalekonomisk analys. Den visade att området har stor potential och resultatet blev en handlingsplan för en hållbar social och ekonomisk utveckling med fem fokusområden; bostäder och lokal service, ökat företagande med fokus på klimatsmarta och miljöförbättrande lösningar, lokalproducerad mat, kunskapsutbyte, infrastruktur och ökad hälsa och aktivitet.

– Det bor omkring 6 500 personer i ett område som sträcker sig i ungefär en mil utefter väg 190. I dag finns en ICA-butik, två pizzerior och en thairestaurang. Det finns ett stort behov av basservice i vårt område, säger Erik Bick.

"Vi vill inte leva i reservmark"

Föreningens ambition har länge varit att utveckla verksamheter i närområdet för att de boende inte ska behöva åka långt för att uträtta vardagliga behov. Men det går trögt. Erik Bick pekar bland annat på en snart fem år försenad detaljplan som omfattar omkring 500 bostäder, skolor och handel i Gunnilse.

–   Det är ingen från stadens sida som lägger så stora krafter på oss. Vi vill inte leva i någon reservmark.

Men det är precis var de flesta på landsbygden gör. I dag bor det drygt 50 000 invånare i hela Angered. Under 1960-talet köpte Göteborgs kommun mark i stadsdelen och planerade för över 100 000 invånare i området. Miljonprogrammen i Hjällbo, Gårdsten, Rannebergen och Lövgärdet anlades men sedan stannade byggboomen av och förorterna blev nästan som isolerade stadsöar i den omgivande landsbygden som till stor del blev orörd.

–  Det har inte hänt mycket här och vårt område ligger fortfarande utanför den aktuella stadsplaneringen, säger Erik Bick och hänvisar till den nya översiktsplanen över hela Göteborg.

Men områden inte helt bortglömda, menar man på stadsbyggnadskontoret.  Anna Olsson, projektledare för översiktsplanen menar att Bergum och Gunnilse ligger i det som kallas ytterstaden, vilket innebär att befintliga mindre orter ska kunna kompletteras med ny bebyggelse för ökad blandning av bostadsformer och fler funktioner.

– Närmast Gunnilse och Olofstorp finns därför några framtida utbredningsområden för bebyggelse utpekade. I Bergum och Gunnilse finns också stora natur- och rekreationsområden som ska värnas och utvecklas. Detsamma gäller i stor utsträckning även jordbruksmark, säger hon.

I slutet av mars möts föreningen och stadsutvecklare när översiktsplanen presenteras i Bergum. Under tiden arbetar Erik Bick och andra engagerade eldsjälarna från flera håll för att stärka området.

Biokol

Biokol är träkol eller motsvarande gjort från annan biomassa än trä.

Biokol ska användas på ett sätt så att det inte övergår till koldioxid på kort sikt. Det innebär att kolet inte får brännas för att producera värme eller som grillkol.

Hur kan biokol sänka den befintliga koldioxidnivån i atmosfären?

Den biomassa som biokolets producerats av, t.ex. grenar, halm, olivkärnor, etc., under hela sin livstid tagit upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntes.

Biokol i jord är klimatpositivt, fördelen med att binda kol till marken är att vi minskar mängden koldioxid i atmosfären vilket minskar det globala uppvärmningen. 

Källa: biokolsverige.se

Visa merVisa mindre

POTENTIAL. Föreningen har flera utvecklingsgrupper för stärka landsbygden i Angered, såspm Centrumgrupp, Hästgrupp, Djurhållningsgrupp, Ölbryggargrupp, Natur & Fritid, Konst & Hantverk, Grön Näring... med flera. Foto: Bergum Gunnilse Utveckling