Efter nära 50 års letande efter en lösning på trafiksituationen längs Askims Stationsväg ska trafiknämnden nu ta beslut kring ett nytt förslag. Foto: Göteborgs Stad

Långbänken Askims Stationsväg kan få ett slut

Trafiksituationen på Askims Stationsväg har gäckat trafikkontoret i Göteborg sedan slutet av 60-talet. Men nu kan en lösning vara nära förestående.

 • Publicerad 06:32, 3 feb 2019

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Problematiken kring Askims Stationsväg har förföljt askimsborna i nära 50 år, men nu presenterar trafikkontoret ett förslag som kan bli början på slutet av den utdragna historien.

– Jag har aldrig varit med om att ett ärende dragit ut så här mycket på tiden. Men det är mycket man måste ta hänsyn till, det finns verksamheter där, boende, människor som vill kunna gå och cykla längs vägen, säger Per Bratthammar, strategisk samhällsplanerare på trafikkontoret.

Ända sedan slutet på 60-talet har man försökt lösa den undermåliga trafiksituationen på Askims Stationsväg.

I dag fungerar den både som en villagata med flera utfarter mot gatan, smala trottoarer och den saknar en separat cykelbana. Samtidigt är den också en viktig genomfartsgata som binder samman väg 158 med Sisjöns industri- och handelsområde. Sedan ett antal år tillbaka har även kollektivtrafiken slutat trafikera gatan då de tycker att trafikmiljön och trafiksäkerheten är för dålig.

Inga fler bussar på Askims Stationsväg

– Kommunen äger ju inte frågan om vart kollektivtrafiken ska gå men med det här nya förslaget skapar vi förutsättningarna för att man skulle kunna trafikera Askims Stationsväg med buss igen, säger Per Bratthammar.

Pågått sedan 60-talet

Det finns en rad olika anledningar som gjort att ärendet dragit ut på tiden. Trafikkontoret redovisar i sin senaste utredning fyra olika, framträdande, orsaker till att en lösning har dröjt.

Utredning startas om Askims Stationsväg

Dels har man vägt mellan olika alternativ på lösningar samt att det funnits problem i terrängen och marken. Andra projekt och investeringar har prioriterats framför Askims Stationsväg. Lång tid har passerat mellan olika utredningar vilket gjort att förutsättningar och krav förändrats.

– Nu finns det inte speciellt mycket mer att utreda. Det som skulle kunna göra att det drar ut ännu mer på tiden är hur man väljer att prioritera. Vi har många projekt på gång i Göteborg, finns det personal som har tid att arbeta med det här, hur ska man fördela medel. Men från trafikkontorets sida så tror jag att vi gjort så mycket vi kan för att göra det bättre i det här området, säger Per Bratthammar.

Nytt förslag

Det nya förslaget går i korthet ut på att göra en ny östra del av Askims Stationsväg där biltrafik och kollektivtrafik ska kunna ta sig igenom området. Den nuvarande östra delen kommer utformas för att kännas mer som en villagata för de boende i området som ska till och från sina bostäder.

– Den nya vägen är tänkt att byggas i ett tråg vilket är ett ingrepp i naturen men det blir också sannolikt så att det här kommer skapa en bättre miljö för de som bor i området då det här tråget fångar upp mycket av vägbullret och gör att genomfartstrafiken på villagatan minskar, säger Per Bratthammar.

På torsdag den 7 februari håller trafiknämnden möte och ska fatta beslut om man ska gå vidare med det nya förslaget. Följ utvecklingen på GöteborgDirekt.se

Askims Stationsväg inte närmare en lösning

Vi är GBG

  Vi är GBG

   Annons

   18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

   Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se