Förbudet gäller tills Länsstyrelsen bedömer att nivåerna är tillräckligt höga igen. Foto: Mostphotos

Länsstyrelsens uppmaning: Vi måste spara på vattnet

Den varma och torra sommaren har lett till ovanligt låga vattennivåer. Nu går Länsstyrelsen ut med ett förbud mot uttag i länets sjöar och vattendrag.

  • Publicerad 15:00, 5 jul 2018

Geologiska undersökningar på vattennivåer i länets sjöar och vattendrag visar på en negativ trend.

– Den långa och torra perioden vi har haft under många veckor har gjort att vattennivåerna sjunkit mer än de brukar, säger Anna Vickman, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Enligt SMHI ser värmen och torkan ut att bestå. Länsstyrelsen har därför fattat beslut om att förbjuda uttag från länets små och medelstora vattendrag.

– Det berör dem som tar vatten för mer än bara en familj och inte har tillstånd för det. Det kan mestadels röra sig om lantbrukare eller privatpersoner som bevattnar men det kan också finnas andra verksamheter som tar sitt vatten och inte har tillstånd för det. Enligt lagstiftningen får man ta vatten utan tillstånd om det inte finns någon risk för skada. Men nu ser vi att det finns risk för skada, säger Anna Vickman.

Vad är det som kan hända?

– Riskerna vi ser är framförallt i vattendragen. Det blir påfrestande för de djur och växter som finns där och som är anpassade för vissa nivåer. Om det blir ytterligare sänkningar så kan skadorna bli större.

Hur berörs göteborgarna av det här förbudet?

– De allra flesta privatpersoner har kommunalt vatten och för de så betyder där här förbudet egentligen ingenting. Det är kommunen som går ut med rekommendationer i så fall. Men sen finns det de som har egen brunn. Då är vår uppmaning att vara försiktig med sitt och sina grannars vatten för just brunnar är ett område där vi ser störst risk att få slut på vatten, säger Anna Vickman.

Fakta

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten från länets sjöar och vattendrag.

Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken.

Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

HÄR kan du läsa mer och följa vattennivåerna i länet.

Källa: Länsstyrelsen

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG