Slutar. Tre av fyra lärare i årskurs två på Skytteskolan har sagt upp sig efter besparingskraven. Foto: Johanna Roos

Lärare säger upp sig efter skolans sparkrav

Till hösten försvinner sju tjänster, däribland alla elevassistenter, från Skytteskolan i Frölunda. Anledningen är att skolan går med stort budgetunderskott. Förra veckan meddelades att tre lärare och tre fritidspersonal nu valt att säga upp sig.

  • Publicerad 09:28, 10 jun 2020

Skolan ska vara en trygg och stabil plats för våra barn och nu har jag svårt att se hur detta ska vara möjligt.

Skytteskolan i Frölunda är en av Göteborgs grundskolor som tvingas till nedskärningar till följd av budgetunderskott.

2019 hade skolan ett resultat på minus 3,1 miljoner kronor, som skolledningen har tre år på sig att jämna ut.

Det innebär att sammanlagt sju tjänster kommer att försvinna till hösten, däribland alla elevassistenter.

Förra veckan meddelades att tre av fyra ordinarie lärare för årskurs två samt tre fritidspersonal på tre olika fritidshem nu valt att säga upp sig.

Det bekräftas av Kristin Arplöw, rektor för årskurs 4-5.

Rektorn slutar i protest efter nedskärningarna

"Tuff skolmiljö"

I en skrivelse till Skolinspektionen uttrycker föräldraföreningen nu oro för att redan befintliga problem, med bland annat stök och bristande studiero, ska bli ännu större när extrastödet försvinner.

– I en situation där skolmiljön redan är tuff känns höstens nedskärningar minst sagt oroande. Hur ska barn med behov av extra stöd få rätt förutsättningar när exempelvis alla elevassistenter försvinner, säger en förälder.

– Skolan ska vara en trygg och stabil plats för våra barn och nu har jag svårt att se hur detta ska vara möjligt.

Föräldern menar också att informationen om nedskärningarna kommit plötsligt.

– Jag upplever att informationen om hur detta ska hanteras har varit bristfällig.

"Säkerställer stödet"

Att skolan är under ombyggnad med verksamhet i tillfälliga paviljonger menar föräldraföreningen innebär en stor påfrestning i sig. Trånga utrymmen för undervisning och en begränsad utemiljö kräver mycket resurser för att säkerställa barnens hälsa och förutsättningar för inlärning.

Rektorn Kristin Arplöw väljer att svara på Göteborg Direkts frågor i ett mail.

Kommer förändringen innebära minskat stöd för den enskilda eleven genom färre individuellt anpassade lösningar?

"Nej, vi har ett uppdrag att säkerställa att stöd ges. Förändrat stöd ja. Individuella anpassningar sker utifrån elevens behov. Dessa görs av läraren. Bara för att eleven inte har en elevassistent innebär det inte att hen inte får individuellt anpassade lösningar."

Kan du förstå oron hos föräldrar som befarar att nedskärningarna ska få negativa konsekvenser för sina barns skolgång? 

"Ja"

Göteborg Direkt har sökt ordförande i Göteborgs grundskolenämnd, Helene Odenjung (L).

Vi är GBG