Tomt. Gymnasieskolorna övergick snabbt till distansundervisning när pandemin slog till våren 2020.

Läraren: Svårt att ersätta närvaro på distans

Det är det sociala samspelet i klassrummet som gymnasieläraren Anders Johansson saknar mest. ”Distansstudier kan inte ersätta undervisning i skolan”, säger han.

  • Publicerad 09:00, 23 maj 2021

I klassrummet ser jag direkt om en elev förstår eller inte förstår.

Gymnasieskolorna fick snabbt ställa om till distansundervisning förra våren. Sedan dess har lärare och elever knappt sett varandra annat än på en skärm. Om ens det.

– I början tyckte de flesta att det var roligt att visa ansiktet men nu är det nästan ingen som gör det längre, säger Anders Johansson, gymnasielärare i religion och svenska på Bräckegymnasiet på Hisingen.

Trots det tycker han att distansundervisning fungerat bra efter en trög start när både elever och lärare var ovana vid tekniken.

Men Anders Johansson lyfter samtidigt att det inte går att ersätta traditionell undervisning på plats i skolan.

– Det sociala samspelet och interaktioner är oerhört viktigt i klassrummet. Där ser jag direkt om en elev förstår eller inte förstår. Det bygger på att man är i samma rum och det går inte att ersätta med distansstudier, det blir inte lika bra.

Klickar sig runt

I stället finns klassrummet nu på Googlemeet och eleverna är ofta i olika virtuella grupprum som Anders Johansson klickar sig runt mellan. Undervisningen online sker bland annat genom filmer, genomgångar och diskussioner.

– De måste vara inkopplade under lektionerna och vara beredda på att svara på frågor. På det viset kan jag ha kontroll på eleverna men inte så bra som i klassrummet.

När det är dags för skriftliga prov i de ämnen som kräver det, blir eleverna inkallade till skolan.

Hur har resultaten påverkats för dina treor?

– Det är svårt att säga. Jag har duktiga elever och elever som är motiverade kan fortsätta vara det även med distansstudier medan elever som är omotiverade inte är det nu heller.

Vi är GBG