UNDERBEMANNAT. Skyddsombudet Abir Alawieh har anmält ett äldreboende i Västra Frölunda till Arbetsmiljöverket. Personalen upplever stress och risk för de boende när arbetsplatsen är obemannad. Foto: Mostphoto/Privat

Larmet: 96 patienter i flera olika hus – men bara fem undersköterskor

Obemannade demensavdelningar och trasiga hissar. Skyddsombudet Abir Alawieh anmäler nu ett äldreboende med 96 boende i Västra Frölunda till Arbetsmiljöverket. "Det utgör stress för oss personal och även en stor risk för de boende", säger hon.

  • Publicerad 05:30, 12 feb 2018

Skyddsombudet Abir Alawieh har anmält Altplatsens äldreboende i Västra Frölunda där hon själv arbetar som undersköterska till Arbetsmiljöverket. Personalen upplever att arbetsplatsen ofta är underbemannad.

Äldreboendet är uppdelat i två trevåningshus där totalt 96 personer med demens eller kroppsliga besvär vårdas. På natten arbetar bara fem undersköterskor, samtidigt kräver arbetsgivaren att demensvånigarna inte ska lämnas obevakade.

En ekvation som inte går ihop.

– Vi är bara fem personal på natten. Det innebär att om vi behöver hjälpa varandra så lämnas demensvåningarna obemannade för att tillgodose behoven på de somatiska våningarna där flera också är gravt dementa, säger hon.

Konsekvenserna av underbemanningen är bland annat att de boende får vänta för länge. Det utgör stress för personalen och stor risk för de boende som i många fall kräver mycket vård, menar Abir Alawieh.

– Vi gör mycket ensamarbeten i många situationer där vi egentligen måste vara två. Det handlar om fysiskt tunga arbetsmoment där mina kollegor inte ens har en chans att komma och hjälpa till när vi har flera vårdtagare vakna som inte kan lämnas, säger hon.

Inger Larsson som är enhetschef för demensenheten på äldreboendet är medveten om problemet men menar att situationen inte är unik. Arbetsmiljöverket vill ha en grundlig redovisningen på hur bemanning ser ut i hela stadsdelen.

– Bemanningen är inte lägre på vårt äldreboende än på andra ställen, säger hon.

Rädd att fastna i hissen

Hissarna är ett annat arbetsrelaterat problem. I båda husen är hissarna mellan våningsplanen ofta trasiga, vilket står med i anmälan.

– Personalen använder inte hissen för vi vill inte fastna. Arbetsgivaren vill inte heller att vi använder hissen nattetid. Men menar de att vi ska bära de boende i trappan om vi måste ta dem till sjukhus?, säger Abir Alawieh.

Arbetssituationen är ohållbar menar Abir Alawieh som vill se fler i personalen nattetid.

– Vi har bara förra året skrivit 17 arbetsskador som är relaterade till hot och våld från vårdtagarna samt stress och ohälsa i vår orimliga arbetsmiljö. Vi har larm men de täcker inte behovet av personal.

Tycker du att bemanningen ligger på en rimlig nivå på ert äldreboende?

–  Man upplever nog som personal att ”jag hinner inte”. Men vi har inte sagt till de boende att nån ska stå där på en minut. De boende får vänta ibland och det är nog den tiden som personalen ibland upplever som inte svarar tillräckligt snabbt. Det är en politisk fråga om hur mycket pengar som äldreomsorgen ska få, säger Inger Larsson.

Vi är GBG