Bada inte! Kommunen avråder nu från bad i Stora Mölnesjön i Östra Rannebergen. Foto: Mostphoto/Ezume Images

Larmet: Bajsvatten på badplats

Bakterier som kan orsaka magsjuka har uppmätts i Stora Mölnesjön i Östra Rannebergen. Därför avråder Göteborgs Stad nu från att bada i sjön.

  • Publicerad 14:49, 16 aug 2019

Varje år tar park- och naturförvaltningen flera prover för att kontrollera vattenkvaliteten på badplatserna runt om i kommunen.

När resultatet för ett av proven från Stora Mölnesjön kom i förra veckan, visade det på otjänligt badvatten. Orsaken var förhöjda halter av de två indikatorbakterierna, E. coli och intestinala enterokocker.

– Höga halter av dessa bakterier indikerar att vattnet förorenats på något sätt och är ett tecken på att det kan finnas förhöjda halter av andra mikroorganismer eller virus i vattnet. På grund av provresultatet tog miljöförvaltningen beslut om att avråda från bad, säger Magnus Persson, miljöinspektör vid förvaltningen.

Mjuk botten och fågelbajs

Orsaken till de höga bakteriehalterna beror bland annat på att badplatsens botten är mjuk, grumlas lätt och att stranden är välbesökt av fåglar vars avföring kommer från stranden ner i vattnet vid regn.

– Provet med otjänligt resultat togs i samband med regnskurar så det är en trolig förklaring till de förhöjda halterna. Det är i kombination med regn som vi nu sett denna grad av förhöjda halter så i normalfallet är vattnet alltså inte otjänligt.

Vad kan hända om man badar i otjänligt badvatten?

– Om man sväljer vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism och blir sjuk är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar.

Fritt fram för bad i normala fall

Nu väntar man på nya provresultat för en bedömning om när det är säkert att bada i rent vatten igen.

Miljöförvaltningen poängterar att normalt sett är alltså vattnet i Stora Mölnesjön inte otjänligt, utan ett bra badvatten.

Mer om E. coli och intestinala enterokocker

E. coli (Escherichia coli) är en art av koliforma bakterier, som praktiskt taget endast kan växa till sig i tarmkanalen hos varm-blodiga djur. Närvaro av E.coli indikerar således fekal förorening från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst av patogena organismer. Ett brunnsvatten bör vara helt fritt från E. coli. Om antalet är 10 CFU per 100 ml eller mer bedöms vattnet som otjänligt.

Intestinala enterokocker indikerar påverkan från avföring från människor eller djur.

Förekomst av enterokocker innebär ökad risk för vattenburen smitta. De flesta enterokocker är harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal, men som bedöms ha en större motståndskraft och längre överlevnad i omgivningen än E.coli.

Ett brunnsvatten bör vara helt fritt från enterokocker men det finns inget gränsvärde uppsatt för enterokocker i brunnsvatten. Förekomst av intestinala enterokocker kan ge en anmärkning eller otjänlig bedömning.

Källa: Vattenprovtagning.se

Trafiken – minut för minut

DEBATT

DEBATT: "Vinstjakt har lett till en kris i hemtjänsten"

Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S). Hemtjänsten förtjänar att prioriteras. Minutscheman måste bort, villkoren förbättras och antalet anställda bli fler. Det menar artikelförfattarna.måndag 24/2 14:34

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57