BRISTER. Brister i handläggningen av placerade barn har upptäckts inom Barn- och familjeenheten i Norra Hisingen. Foto: Mostphoto (genrebild)

Larmet: Brister i sex av tio familjehemsplaceringar

Brister i handläggningen av placerade barn har upptäckts inom barn- och familjeenheten i Norra Hisingen. Nu väljer förvaltningen att Lex Sarah-anmäla sig själv. "Rättssäkerheten har satts ur spel", säger områdeschefen.

  • Publicerad 08:05, 27 feb 2019

– Vi har upptäckt brister i vår handläggning av ärenden som rör barn och unga. Vad vi kunnat se, är att vi inte följt socialtjänstprocessen till fullo och därmed har rättssäkerheten satts ur spel, säger områdeschef Alexis Ljungkvist, Norra Hisingen.

Bristerna rör handläggningen av placerade barn och då främst barn som är familjehemsplacerade. Det handlar bland annat om beslutsbedömning av familjehem och utredningar kring när vårdnadshavare begär hem sina barn.

Placerade utan beslut

Konkret innebär det att barn är placerade i familjehem utan gällande beslut. Alexis Ljungkvist menar att det inte direkt betyder att barnen farit illa men att det skall finnas ett beslut till grund för en insats.

– Det gäller barn som vi har haft en tid i familjehem men beslut skall förnyas efter sex månader vilket då inte har skett.

Nu pågår ett arbetet med att gå igenom alla ärenden som rör placerade barn och säkerställa att det går rätt till.

– Jag ser också att vi behöver stärka vår internkontroll. Nu börjar ett arbete för att ge chefer och medarbetare rätt förutsättningar för att göra sitt jobb och vår viktiga uppgift att skapa trygghet för barn, unga och deras familjer, säger Alexis Ljungkvist.

Brister i sex av tio fall

Vid en första genomgång konstaterades att av tio ärenden har felaktigheter upptäckts i sex av fallen.

– Vi är i inledningsskedet och vet inte än hur omfattande bristerna är. När jag beslutade att göra avvikelsen då hade jag fått rapport om att vi hade gått igenom tio ärenden av drygt 60 som rör familjehemsplaceringar. Av de tio ärenden vi gått igenom hade vi upptäckt brister i sex av dessa.

Hur kommer ni säkra att inga fler ärenden blir felhanterade?

– Resterande ärenden går vi nu igenom skyndsamt och en åtgärdsplan är upprättad för att hantera  eventuellt fler upptäckta brister. Vår SAS (socialt ansvarig samordnare) utreder nu enligt Lex Sarah och tittar på bakomliggande orsaker till de brister vi har upptäckt och brister som kan komma att upptäckas, säger Alexis Ljungkvist.

LÄS ÄVEN: Familjehemsenheten har vänt trenden

Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska:

Anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten

Den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål

Den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Källa: Socialstyrelsen

Familjehem

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem. Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten. Källa: Göteborg Stad

Trafiken – minut för minut

Annons

18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se