Trend. Enligt en undersökning från SBAB har efterfrågan på bostadsrätter svalnat runt om i Sverige, även i Göteborg. Foto: Mostphotos/ Håkan Bewert

Larmet: Få vill köpa nybyggt i Göteborg

Trots bostadsbristen är utbudet av nya bostadsrätter är större än efterfrågan i Göteborg det visar SBAB i en ny rapport. Något som oroar, stadsarkitekt, Björn Siesjö.

  • Publicerad 08:08, 15 jan 2020

Man bör generellt vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av kvartalsstatistik.

Stadsarkitekt. Björn Siesjö. Foto: Beatrice Törnros

Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och dess priser förhåller sig till efterfrågan. I detta index har man även tagit hänsyn till exempelvis hushållens köpkraft på respektive ort samt flyttmönster. Undersökningen visar på att utbudet av nya bostadsrätter fortfarande är tydligt större än efterfrågan på flera orter i Sverige däribland Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Jönköping.

"Ser inte lovande ut"

– SBAB Booli HMI visar att det för Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadslän under det tredje kvartalet 2019 var balans för samtliga upplåtelseformer totalt sett. Trenden det senaste året i framförallt Malmö och Göteborgs kommun för nya bostadsrätter ser inte lovande ut, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB och fortsätter:

– Det är viktigt att betona att ett index som mäter att utbudet är större än efterfrågan inte behöver betyda att det inte finns ett behov av nya bostäder på den ort där detta föreligger. Behovet kan vara större än den faktiska efterfrågan som ju styrs av faktorer som hushållens inkomster, amorteringskrav, kalkylräntor och prisbilden på nya bostäder. Det är således viktigt att skilja på behovet och den faktiska efterfrågan, säger Robert Boije.

Lukas Jonsson på fastighetskontoret i Göteborg säger att man inte bör dra för långtgående slutsatser.

– Man bör generellt vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av kvartalsstatistik. Bostadsefterfrågan och marknadsläget är alltid svårbedömt, men det vi ser är att marknadsläget för närvarande är den enskilt största riskfaktorn och har lett till förskjutningar av byggstarter i vissa projekt, säger Lukas Jonsson och fortsätter:

– Vi ser dock inte att det står tomma bostäder inom nyproduktionen, utan det handlar om att det byggs historiskt mycket i Göteborg och det finns många bostäder som ligger ute till försäljning.

"Ser fortsatt hyggligt ut"

Men på det stora hela är Lukas Jonsson inte oroad för bostadsmarknaden i Göteborg.

– Staden arbetar med många projekt nu under 2020 och vår bedömning är att marknaden för bostadsbyggande i Göteborg generellt ser fortsatt hyggligt ut, säger Lukas Jonsson.

Negativ trend kan hålla i sig

Björn Siesjö, stadsarkitekt på Göteborgs stad å andra sidan säger att det finns en risk att den negativa trenden som undersökningen visar på kan komma att hålla i sig.

– I längden är ju detta en ohållbar situation och stryper möjligheten för en stad att utvecklas. Och om vi inte löser enkla förutsättningar som att folk ska ha någonstans att bo, då riskerar Göteborg att drabbas hårt, säger Björn Siesjö.
 

SBAB Booli HMI

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett bostadsmarknadsindex som speglar läget i nyproduktionen av olika bostadstyper i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till bland annat hushållens köpkraft på respektive ort och flyttmönster. 

Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en marknad som är i balans. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt mindre än hushållens efterfrågan. 

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Corona snuvade Stefan Livh på radiosorti

Berättar om livet i karantän. 31 mars var hans sista dag på jobbet som programledare på Sveriges Radio. Men corona och karantän har hindrat honom från det. – Jag vet inte när mitt sista program blir, säger Stefan Livh.tisdag 7/4 16:23

DEBATT

Pest eller kolera – eller corona

Tradition Tittar man i Göteborgs uråldriga journal kan man se att historiskt sett är corona långt från den enda pandemi som drabbat staden. Digerdöden, pest, smittkoppor och kolera står att läsa.lördag 4/4 16:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57