Pension. De närmaste åren kommer pensionsavgångarna att öka. Foto: Arne Andersson

Larmet: Göteborgs stad behöver anställa 26000

Behovet av nyrekryteringar inom offentlig sektor är enormt. Både Socialdemokraterna och Moderaterna ser den kommande personalbristen som stadens största utmaning.

 • Publicerad 08:12, 28 jan 2019

POLITIKER. Jonas Attenius (S). Foto: Göteborgs stad

POLITIKER. Axel Josefson (M).

Göteborgs stad behöver anställda 26000 personer fram till 2026, och då är pensionsavgångarna inte inräknade.

– Kompetensförsörjningsfrågan är stadens absolut största riskmoment. Det är en jätteutmaning, säger kommunalråd Jonas Attenius (S).

Problematiken väntas i offentlig verksamhet i hela landet. Kärnverksamheter som äldreomsorg och skola är extra utsatt där många går i pension de närmaste åren och nyrekryteringen går trögt.

När alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad fick rapportera läget i sin verksamhet nu och framgent blev det tydligt att problemet finns överallt inom staden.

– Även på så kallade hårda förvaltningar med ingenjörsbefattningar ser man hur det kommer saknas medarbetare, exempelvis på stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. De är väldigt konkurrensutsatta i den byggboom som finns. Det är svårt för det offentliga att konkurrera på arbetsmarknaden, säger Jonas Attenius.  

Göteborgs stad är en av landets största arbetsgivare med över 55 tusen medarbetare och över hundra olika yrkesbefattningar. Utmaningen kan grovt delas upp i två huvuddelar; dels nyrekrytering och dels att lyckas behålla de medarbetare som redan finns inom verksamheten.

– Om man tittar på yttersta linjens chef, hur många medarbetare de har, så ser det väldigt olika ut i olika verksamheter. Inom klassiskt kvinnliga yrken, som exempelvis hemtjänst, har vi skräckexempel på att en chef kan ha 50 personer i ett hemtjänstlag. Den enskilda chefen har inte en chans att vara närvarande för alla medarbetare under sådana förutsättningar. Det skapar sjukskrivningar och gör att många byter jobb, säger Jonas Attenius.

Vad kan politiken göra åt det?

– Det handlar om att få varje medarbetare att känna delaktighet – att man är en viktig kugge som kan påverka resultatet. Då tror jag också man kan minska sjukskrivningarna och göra jobbet mer attraktivt. Mycket bottnar i det psykosociala. Det är något vi politiker måste prioritera tror jag.

Nu har styret i staden skiftat och Jonas Attenius är orolig över framtiden.

– Vi i Socialdemokraterna hade lagt fram ett program i vår budget just till de här frågorna med kompetensförsörjning. Vi ville exempelvis ge anställningsgaranti i staden för de som går ut med godkända betyg. Men måste våga tänka nytt. Men allt detta är strypt i den borgerliga budgeten. Det är oroande, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) svarar på kritiken:

– S lever i sin egen värld. De har missuppfattat hela situationen. Ta förslaget med anställningsgaranti till exempel. Det är ju inte så att det är de som kommer ut med bra betyg som har problem med att hitta arbete, det är ju de andra man behöver fokusera på, säger Axel Josefson.

Hur prioriterar ni i Alliansen den här frågan?

– För det första vill vi fokusera på kärnuppdraget. Vi gör bland annat en stor satsning på skolan med syftet att höja resultaten. Vi har inte råd att fortsätta förlora stora delar av en generation för att utbildningen varit för dålig, säger Axel Josefson och fortsätter:

– Det andra handlar om en stor satsning på digitaliserad välfärdsteknik, att utveckla arbetsprocesser och kunna frigöra personal. Ny teknik som kan automatisera vissa arbetsuppgifter. Ta en sådan sak som dammsugning i hemmet. I stället för att en undersköterska gör det kan man installera en robotdammsugare för 1500 kronor, så har undersköterskan möjlighet att göra andra saker.

Håller du med om problembilden – att detta är er största utmaning?

– Det är hela västvärldens största utmaning. En åldrande befolkning och allt för få i arbetsför ålder. Då måste det offentliga bli en mer attraktiv arbetsgivare. Då tror jag att ett modernt arbetssätt där man ligger i framkant med modern teknik är ett sätt, säger Axel Josefson.

Samtidigt står det nu klart att Alliansen vill utreda en avveckling av den särskilda anställningstryggheten som innebär att anställda i Göteborgs stad inte kan sägas upp vid övertalighet utan erbjuds en annan tjänst inom staden. Allianspartierna menar att avtalet är förlegat och omodernt medan oppositionen tror att man förvärrar den redan tuffa situationen med stor personalbrist om man tar bort anställningstrygghetsavtalet.

Vi är GBG

  Vi är GBG

   Annons

   18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

   Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se