Övervikt. Fetma blir allt vanligare orsak till cancer men tobaksrökning är fortfarande den enskilt största påverkbara riskfaktorn för cancer. Foto: Mostphoto

Larmet: Övervikt snart vanligare cancerorsak än rökning

Sex av tio vuxna har förhöjd risk att insjukna i cancer på grund av sin vikt. Inom en snar framtid kan fetma bli en vanligare orsak till cancer än rökning. Det visar Cancerfondens nya rapport.

  • Publicerad 05:30, 12 jun 2019

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. Foto: Cancerfonden

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Cancerfondens nya rapport Prevention visar att sex av tio vuxna i Sverige har förhöjd risk att insjukna i cancer på grund av sin vikt.

Över 2 000 cancerfall per år i Sverige har en koppling till övervikt och fetma och antal fall ökar hela tiden. Enligt studien kommer närmare 11 000 personer att drabbas av de cancerformer som har visat sig ha ett starkt samband mellan övervikt och fetma, de kommande 25 åren om viktökningstrenden fortsätter. 

Hade cancer – rekommenderades hostmedicin

51 procent överviktiga i väst

Samtidigt visar siffror från Folkhälsomyndigheten att 51 procent av befolkningen i Västra Götaland (16-84 år) lider av övervikt och fetma. För tio år sedan var andelen 46 procent.

– Vi har sedan länge vetat att levnadsvanorna i Sverige blir sämre och mer ojämlika. För vissa åldersgrupper har andelen med övervikt fördubblats sedan 1980-talet. Flera faktorer talar för att övervikt i en framtid kan passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Samtidigt visar beräkningar att mellan 11 000 och 34 000 cancerfall skulle kunna undvikas under de närmaste 25 åren om viktutvecklingen bröts eller vändes. Men för att lyckas med det behövs en aktiv och effektiv folkhälsopolitik, menar Cancerfonden.

Innebandyklubbarna kämpar för Hugo

Vill vända överviktstrenden

Därför uppmanar Cancerfonden nu regeringen att ta fram en nationell strategi och konkreta åtgärder för hälsosammare levnadsvanor och bättre folkhälsa i Sverige.

Förslagen handlar bland annat om att införa en särskild skatt på sockersötade drycker och att skärpa lagstiftningen kring marknadsföring av livsmedel riktad mot barn. 

– Självklart är det i slutändan vi människor själva som väljer hur vi ska leva våra liv. Men politiken har en viktig uppgift att stödja och skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Att minska rökningen så mycket som har skett de senaste decennierna i Sverige hade aldrig varit möjligt utan kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder. Vi behöver göra det igen, säger Ulrika Årehed Kågström.

Vårdcentralen misstog cancer för hemorrojder

Ökar. Foto: Cancerfonden

Övervikt och fetma

År 2018 var det 51 procent av befolkningen (16–84) år som uppgav övervikt och fetma.

Förekomsten av övervikt och fetma varierar mellan olika grupper och var vanligare bland äldre än bland yngre och i gruppen med förgymnasial eller gymnasial utbildningsnivå än i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå.

Övervikt och fetma var vanligare bland personer födda i övriga Norden än i övriga födelseregioner.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Cancerformer som har starkt samband med övervikt:

Sköldkörtelcancer
Bröstcancer
Levercancer
Gallblåsecancer
Njurcancer
Äggstockscancer
Ändtarmscancer
Matstrupscancer
Multipelt myelom (benmärgscancer)
Magsäckscancer
Bukspottkörtelcancer
Livmoderkroppscancer
Tjocktarmscancer

Läs hela Cancerfondsrapporten Prevention här

Källa: Cancerfonden

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Tomas von Brömssen missade Guldbagge

Siktar mot ny premiär på Göteborgs stadsteater Tomas von Brömssen erkänner. Guldbaggenomineringen för rollen som morfar i "Sune – the best man" överraskade. – Det här är ju filmer som annars aldrig blir nominerade! säger han, aktuell i...onsdag 22/1 10:07

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57