Epidemi. Alla stora sjukhus i Västra Götalandsregionen är drabbade. Foto: Tommy Alven

Larmet: Salmonellautbrott på sjukhusen i Göteborg

En ovanlig typ av salmonella sprids på alla stora sjukhus i Västra Götalandsregionen. Smittokällan tros vara ett livsmedel från en leverantör. "Många av de drabbade är redan väldigt sjuka och det finns de som har dött av salmonella och det måste vi undvika" säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

  • Publicerad 11:24, 28 nov 2017

Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen, däribland sjukhuset i Göteborg, har drabbats av patienter som fått salmonella. Sedan oktober har tio personer diagnosticerats och den senaste veckan har ytterligare person som vårdats på sjukhusen fått diagnosen.

– Jag tror bara detta är toppen av ett isberg, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Det handlar om typen Salmonella Kentycky som är väldigt ovanlig i Sverige.

– Det finns ungefär 2000 typer av salmonella och denna hör till de mer ovanliga. Vi reagerade på de första fallen och tyckte det var konstigt, men det är svårt att dra några slutsatser på bara två patienter. Sedan har det droppat in ytterligare.

Alla drabbade är äldre grundsjuka patienter som vistats på sjukhus under en längre tid. Det finns också diagnosticerade fall i andra landsting vilket tyder på att smittan inte kommer från något lokalt kök utan från en leverantör av livsmedel.

– Vi ska utreda varifrån smitta kommer men det är väldigt svårt. Patienterna är grundsjuka och kan ha haft diarier i fler månader. Då är det svårt att veta när de blivit smittade. Det gör det också svårt att kartlägga vad patienterna ätit för att hitta det gemensamma livsmedlet. Men ju fler fall man hittar desto lättare, säger Peter Nolskog.

Sjukhuset har efter larmet vidtagit åtgärder genom att bara servera säkra livsmedel tills man hittat smittkällan.

Hur allvarligt är här?

– Det är allvarligt. Man ska inte bli sjukare på ett sjukhus! Tidigare begränsades en smitta till ett lokalt slakteri men nu har de stora kedjorna samma produkter från samma leverantör vilket innebär att hela Europa kan drabbas i stället för bara den lokala orten. Många av de drabbade är redan väldigt sjuka och det finns de som har dött av salmonella och det måste vi undvika, säger Peter Nolskog.

Salmonella

Salmonella är en tarmbakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar. I sällsynta fall kan bakterien orsaka allvarliga infektioner som blodförgiftning. Det tar oftast ett till tre dygn från smittotillfället tills symtom uppkommer. Salmonella smittar i regel via livsmedel eller dryck.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG