BESKJUTNA. Rådjur i Öckerö kommun har hittats skadade från att blivit skjutna med luftvapen. Det är jaktbrott och djurplågeri menar kommunens jägare. Foto: Mostphoto

Larmet: Villaägare skadeskjuter rådjur

Rådjur på Öckerö har skadats allvarligt av luftvapen. Det är både djurplågeri och jaktbrott menar kommunens jägare.

  • Publicerad 08:13, 14 jan 2019

Jägare på Öckerö har upptäckt skador på rådjur som har orsakats av att djuren har blivit beskjutna med luftvapen. Djuren blöder och har haft svårt infekterade sår.

– Rådjuren lider av såren och kan dö av infektionerna. Det är djurplågeri och det är inte tillåtet att skjuta mot rådjur med luftvapen, säger Jan-Eric Bäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör och samordnare för skyddsjakt, Öckerö kommun.

De olovliga skjutningarna kan till stor del bero på att rådjursstammen har ökat och kommit allt närmare bebyggt område de senaste åren. Jan-Eric Bäck tror att orsaken handlar om att det är begränsat med naturmark på öarna som människor, hundar och vilda djur måste samsas om.

Hundar skrämmer i väg rådjuren

Samtidigt följer inte alltid hundägare koppeltvånget under vår och sommar när de vilda djuren föder sina ungar. Det i sin tur leder till att hundarna skrämmer rådjuren som förflyttar sig närmre bostadsområden.

– Om man låter hunden springa lös och jaga och störa djuren söker rådjuren sig in i bebyggelsen. De hittar naturytor mellan hus där de känner sig trygga och blir van vid människor, säger han.

Särskilt jakttillstånd

Öckerö kommun har ett särskilt tillstånd från polisen att bedriva jakt inom detaljplanelagt område

– Vi har uppmanat jägare att skjuta hårdare för att få ner stammen men det är ingen quickfix. Det tar ett tag innan det ger resultat, säger Jan-Eric Bäck.

Vilka tror du ligger bakom skadeskjutningarna på rådjuren?

– Jag tror att det är folk som har tröttnat och tagit saken i egna händer helt enkelt. Vi uppmanar folk att vända sig till oss på kommunen så vi kan göra en bedömning om hur vi ska bedriva viltvård på de olika öarna och förhoppningsvis minska skadorna i trädgårdarna, säger Jan-Eric Bäck.

Vad innebär koppeltvång?

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen.

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Visa merVisa mindre

Luftvapen (skjutvapen)

Med luftvapen menas vanligtvis luftgevär och luftpistoler. Dessa är handeldvapen främst tillverkade för att slunga iväg projektiler i form av stålrundkulor eller diabolokulor. Luftvapen används bl.a. för tävlingsskytte på kortare skjutavstånd, ofta tio meter.

Luftgevär används i viss utsträckning vid jakt i Sverige, främst vid skyddsjakt på mindre skadedjur som t.ex. vissa gnagare och vissa fåglar.

För att ett luftgevär ska få användas för jakt krävs att kalibern är minst 5,5 mm (.22'') och att utgångshastigheten är minst 180 m/s. Ammunitionen vid jakt med luftgevär måste vara konstruerad för att expanderas/deformeras.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG