NY BUDGET. Men inte för alla. FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil Foto: FSO Fria Förskolor/Lina Isaksson

Lättnader i nya förskolebudgeten – men inte för alla

Lättnader i nya budgeten för kooperativa förskolor med max 20 barn. Men det är inte tillräckligt anser FSO Fria förskolor. "Problemet kvarstår för 3 600 barn", säger organisationens vd.

  • Publicerad 17:06, 24 okt 2018

Den nya förskolebudgeten har skapat stor oro hos de kooperativa förskolorna eftersom de riskerar att få rejält minskade bidrag.

LÄS MER: 5 000 förskoleplatser kan försvinna i Göteborg

Efter att branschorganisationen FSO Fria förskolor har påpekat konsekvenserna av nedskärningarna som berör över 5 000 förskolebarn, har nu en översyn av budgeten gjorts.

Det nya beslutet innebär att budgeten till viss del skrivs om. Det handlar om att verksamheter med färre än 20 barn även i fortsättningen får ersättning baserat på genomsnittskostnaden för ett barn i förskolan.

Men det är inte bra nog menar Mimmi von Troil, vd, FSO Fria Förskolor.

– Vi tycker att det är för lite. Problemet kvarstår för de 3 600 barn vars förskolor inte har fått den här lättnaden. Har du 21 barn är det ett jättebekymmer. Varför ska de kooperativen ha ont i magen och inte veta hur det kommer att bli i januari, säger hon.

LÄS MER: Här protesterar barnen mot nedskärningar

Att politikerna beslutat om en gräns vid just 20 barn grundar sig på en statlig utredning som visar att det är svårare ekonomiskt att driva mindre verksamheter.

– Den effekten avtar ganska snabbt vid fler än 20 barn, därför kan det vara rimligt att dra gränsen där, säger Staffan Lekenstam, avdelningschef för verksamhetsstyrning och utveckling i förskoleförvaltningen.

Vad hoppas FSO på nu?

– Jag hoppas att politikerna förstår att ett klokt beslut är att ge genomsnittsersättning till samtliga fristående förskolor och kooperativ i Göteborg. Då har de alla möjligheter att även i fortsättning hjälpa Göteborg att klara platsgarantin. Det handlar om barnen, det måste man komma ihåg. Det är deras förskolor, deras varje dag, säger Mimmi von Troil.

LÄS MER: "Kommer få börja avveckla direkt"

De största skillnaderna i nya budgeten för fristående förskolor:

Lägre belopp för barn med arbetslösa eller föräldralediga föräldrar. Det nya beslutet innebär att verksmheter med färre än 20 barn inte påverkas av detta. Det gäller både fristående och kommunla förskolor.

Ålderuppflyttning ändras, bidraget för små barn är högre än för äldre barn.