Brott. Antalet anmälda båtmotorstölder ökar i Göteborg. Foto: Mostphotos

Liga bakom stöldökning av båtmotorer

Färska siffror från Polisen visar på en ökning av stulna båtmotorer i Göteborg under 2019. Polisens teori är att en liga ligger bakom ökningen.

  • Publicerad 08:00, 13 jan 2020

Polis. Thomas Andersson, regional samordnare för Polisen Båtsamverkan Väst spelar en nyckelroll i det brottsbekämpande arbetet. Foto: LARS HEDELIN

Enligt brottsstatistik så anmäldes 123 brott i Göteborg under 2019, vilket är en ökning med tio anmälningar från 2018. I en kommentar till Göteborg Direkt säger Thomas Andersson, regional samordnare för Polisen Båtsamverkan Väst, att det kan bero på att det finns en liga som är lokalt förankrad i Göteborg.

– Den här ligan dök upp för två år sedan och som vi har tagit fast många gånger. Men trots det så har dom fortsatt vara verksamma, vilket troligtvis beror på att de har etablerat många kontaktpunkter i Göteborgsområdet, säger Thomas Andersson.

Han berättar även att en majoritet av anmälningarna förra året skedde i Långedrag.

– Ser man i stora drag så är det ju inte en stor ökning i Göteborg utan det kan snarare handla om en liga som har slagit till under en natt i Långedrag och då tagit många båtmotorer på en och samma gång.

Minskning i regionen

Men att det blev ett lyckosamt fjolår för Polisen Båtsamverkan Väst i regionen är en sak som är säker. Båtmotorstölderna minskade nämligen i regionen med 142 stycken till skillnad från Stockholm där det skedde en ökning med 122 stycken.

Statistiken som sträcker sig mellan 1 januari och 23 december 2019 visar på skillnaden med statistiken från 2018 under samma tidsperiod.

Varför det skiljer sig avsevärt mycket från Västra Götaland och Stockholm är inget Thomas Andersson kan svara på rakt av men han tror att en av de främsta orsakerna är att de har en Facebook-grupp som är uppe i nästan 22 000 följare.

– Vi använder ju vår Facebook-sida som ett verktyg i brottsbekämpningen. Skulle något hända runtom i regionen så kan vi snabbt lyfta det där. Folk blir mer vakna, säger Thomas.

Han berättar även att eftersom de har skrivit mycket om de inträffade brotten på Facebook-sidan så har det bland annat lett till att människor plockat bort sina båtmotorer från sina sommarstugor.

– Det har varit många ligor som har åkt runt även under 2019 men de har helt enkelt inte varit lika framgångsrika jämfört med tidigare år. Mycket av det beror nog på att ligorna märker av att folk är mer uppmärksamma och då vågar de inte slå till på samma sätt, säger Thomas.

Ett ökat samarbete

Polisen Båtsamverkan Väst har ett nära samarbete med kollegor i Polen eftersom det oftast är första landet som många av båtmotorerna anländer till. Thomas berättar också att samarbetet mellan olika polismyndigheter i Europa generellt har ökat.

Han tillägger att ytterligare en orsak till att Västra Götalandsregionen skiljer sig så avsevärt från Stockholm när det kommer till antal anmälda stölder kan ligga i att Polisen Båtsamverkan Väst ständigt är närvarande och engagerade.

– Vi är alltid på plats under den årliga Båtmässan i Göteborg där vi försöker höras och synas så mycket som möjligt. Medan uppe i Stockholm är Polisen knappt på plats under Båtmässan, säger Thomas.

När Polisen Båtsamverkan Väst påbörjades under 2013 så var det många hamnar som var intresserade. En stor del av stölderna som pågick på de hårt drabbade hamnarna upphörde i stort sett helt när de aktivt började använda sig av båtsamverkan.

– Mycket handlar om att vi hjälps åt. Detta är inget vi från polisen själva klarar av och inte båtägarna heller för den delen, så därför tror vi på vikten av ett nära samarbete, säger Thomas.

Polisen Båtsamverkan Väst

Båtsamverkan är ett projekt som leds av polisinspektör Thomas Andersson, Polisregion Väst. Det är en marin variant av grannsamverkan och det fungerar enligt samma koncept/på samma vis som de grannsamverkansprojekt som är verksamma runtom i landet. Satsningen påbörjades av Polismyndigheten i Region Väst för att minska antalet stölder av båtar samt olika båtdelar 2013.

Vi är GBG