FULL FART. Cyklister lever ibland farligt när det byggs runtom i stan. Foto: Karl Andrén/ Mostphotos

Lindholmen testområde för säkrare cykling i "Byggeborg"

Broar, vägar och bostadsområden växer fram i Göteborg och mellan uppgrävda vattenledningar och växande husfasader rör sig cyklisterna. Nu ska trafikkontoret ta reda på hur deras säkerhet kan förbättras.

  • Publicerad 14:25, 9 nov 2018

– Vi ser ju att med den här ökade byggtakten i stan så förändras trafikmönstret på många gator. säger Emir Halalkic, projektledare på trafikkontoret. Idag sätts varningsskyltar ut i anslutning till en byggplats men bygget kan påverka trafikmönstret flera hundra meter bort. Nu vill vi lära oss hur vi kan uppmärksamma trafikanter på det.

Det är på Lindholmsallén som trafikkontoret i samarbete med skyltbranschen inom kort kommer att börja testa olika kombinationer av varningar för att se hur man på bästa sätt kan skydda cyklister från att komma till skada när det byggs i stan.

Längs allén, från Lindholmen Science Park till Kanalhuset, finns ett väl etablerat cykelstråk och såväl pågående som planerade byggprojekt. Dessutom finns fem likartade korsningar, där olika trafikslag möts längs sträckan, vilket gör det lätt att jämföra hur bra olika insatser fungerar.  

– Det skulle kunna vara olika former av skyltning, ljussättning eller förändringar i marken. Vi får se. Just nu väntar vi på att skyltbranschen ska komma med förslag som vi kan godkänna för att testa i verkligheten.

Testerna kommer att pågå i ett år, i snö, modd, regn och solsken, och trafikkontoret kommer också att samla in feedback från cyklister och dem som kör fordon till och från byggplatser.

– Det mest lyckade utfallet skulle vara om vi kunde hitta kombinationer av varningar som fungerar,  så att vi kan sätta upp riktlinjer för hur byggföretagen ska göra för att öka säkerheten för cyklister i närheten av byggplatser.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG