Foto: Markus Andersson

Linnégatan kan förlängas med boulevard västerut

I framtiden kan en stadsgata med allé istället för en hårt trafikerad led gå mellan Änggårdens villor och Slottsskogen. Staden ska nämligen utreda möjligheten att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard.

  • Publicerad 14:15, 3 dec 2012

Det har gått två år sedan byggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och bygga bostäder i Högsbo industriområde.
Sedan dess har det inte hänt så mycket. Inger Bergström är handläggare för ärendet på stadsbyggnadskontoret.
– Det har dröjt eftersom trafikkontoret inte haft några resurser att lägga på detta i och med alla satsningar på Västsvenska paketet. Men efter årsskiftet drar vi gång med arbetet, säger Inger Bergström som hoppas att ett samråd kan hållas redan 2013.Leden är en barriär

Dag Hammarskjöldsleden går från Linnéplatsen, förbi Änggården och Marklandsgatan, genom Högsbo bort till Radiomotet i Frölunda.
Att omvandla leden till en stadsboulevard skulle innebära att Linnégatan förlängs till Radiomotet. Motorvägen försvinner och hastigheten sänks till 50 km/h, gatan förses med breda trottoarer, cykelbanor, trädallé och butiker.
– Idag är leden en barriär som är svår att ta sig över. En boulevard skulle binda ihop Slottsskogen och Botaniska trädgården och Änggårdsborna skulle slippa att bo bakom ett plank, säger Inger Bergström.


Om 30 år

En boulevard ger inte bara en lugnare trafiksituation utan innebär också att mycket mark frigörs där bostäder kan byggas. Det gäller framför allt sträckan mellan Slottsskogsvallen och Radiomotet.
– Det kan ge väldigt många bostäder. Man får bygga i etapper, ett så stort bostadsbehov finns bara på sikt, säger Inger Bergström.
Vad är det för tidsperspektiv vi talar om?
– Det här kan ske om cirka 30 år, säger Inger Bergström.


Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG