Foto: Gabriel Tjulander

LISTA: Fler nyord 2019

Klimatfrågan dominerar.

  • Publicerad 12:07, 27 dec 2019

QUIZ: Vad betyder nyorden?

Hela nyordslistan med ordförklaringar och exempel hittar du på:

http://www.isof.se/nyord

http://www.spraktidningen.se/nyord2019

Artdöden – den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder
Klimatförändringarna och artdöden hänger ihop.

ASMR – sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren
ASMR är en förkortning för autonomous sensory meridian response och sägs stimulera tittarnas sinnen via ljud som försiktiga viskningar, prassel, knackningar och tuggande. Fenomenet syns i miljontals små filmer på bland annat Youtube.

Aspludd – ludd bestående av snöliknande frön från asp

Benim – jag, mig
Svenskan verkar ha fått ett nytt pronomen för den som vill uttrycka traditionell manlighet, makt och styrka: benim (med betoningen på e). Ordet är dock knappast gångbart överallt, och hörs än så länge mest i raptexter där det betyder ’jag’.

Beteendedesign – utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende
Vidare finns det oändligt många fler exempel på hur beteendedesign kan få konsumenter att fatta nya klokare beslut – allt från att sälja svartabönor bredvid köttfärsen tillsammans med en lapp som påminner kunderna om att det är möjligt att minska sin köttkonsumtion genom att blanda ut köttfärsen med bönor till att placera vindruvorna vid kemikaliehyllan.

Cybersoldat – försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer. Under nästa höst kommer också de första svenska så kallade cybersoldaterna att börja sin värnplikt.


Deplattformering – aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter
Rapparen och komikern Anton Magnusson alias Mr Cool tillsammans med komikern Simon Gärdenfors har råkat uppmärksammas för att inte vara roliga på rätt sätt enligt somliga. Detta har lett till så kallad deplattformering, där en kritisk massa människor kontaktat deras uppdragsgivare och fått dem avbokade från arrangemang.

Digital tvilling – digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om det vore i verkligheten
Forskarlaget försöker därför ta prover och samla in information om en patients
gener för att i datorn bygga upp en digital tvilling av patienten. På datatvillingen kan sedan tusentals mediciner testas för att få fram den medicin eller den kombination av mediciner som fungerar bäst i just det enskilda fallet.

Eldost – ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas
Fram till slutet av juni var halloumi vårt mest hajpade sommarkäk. Sedan delades en artikel om att Cypern, som producerar osten, minsann är värst i klassen vad gäller antibiotika till sina djur. Plötsligt la sig en död hand över halloumi. Plötsligt blev ”eldosten” folklig istället.

Fimpomat – behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ
För knappt två år sedan införde Göteborgs stad kampanjer för att få rökarna att fimpa rätt.

Gretaeffekten – den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

Grönt körfält – körfält där bara fossilfria fordon får köra
Trafikverket planerar att testa ”gröna körfält”, där bara elbilar och andra bilar som drivs av fossilfria bränslen får köra, och särskilda filer för självkörande fordon. Tanken är att de nya körbanorna ska minska trafikens klimatpåverkan och höja trafiksäkerheten.

Hjärtslagslag – lag som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret
”Hjärtslagslagen” är en så kallad ”trigger law”, ett försök att få landets högsta domstol att kasta omkull det så kallade ”Roe mot Wade”-fallet från 1973, som slog fast att kvinnor har rätt till abort enligt USA:s konstitution. Flera andra delstater har röstat igenom liknande lagar i år, trots att de alltså strider mot ”Roe mot Wade”-fallet, i hopp om att de ska leta sig upp till högsta domstolen.

Hybridkrig – krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt
Det talades också om så kallade hybridkrig, där falska informationskampanjer och cyberattacker är några av de metoder som används för att göra skada på ett land.

Immersiv – uppslukande, omslutande

Klimatdiktatur – mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

Klimatnödläge – tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar
Runt hundra städer har utlyst ett så kallat klimatnödläge. Syftet är att erkänna allvaret i klimatförändringen och att agera därefter.

Klimatstrejk – protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder. Årets bilsalong stördes också av Greta Thunbergs världsomspännande klimatstrejk då tusentals demonstranter protesterade utanför salongen under den sista öppna helgen. Protesterna visade tydligt på spänningarna i Tyskland mellan bilindustrin och
miljörörelsen.

Källtillit – förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet. Det är angeläget att använda källkritiken för att känna källtillit och tryggt veta hur man finner forskning, fakta och nyhetskällor att lita på.

Lågaffektivt bemötande – pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn
Lågaffektivt bemötande betyder ungefär att man inte ska konfrontera eller ingripa mot utåtagerande elever utan backa och vänta på att eleven lugnar sig och ändrar sitt beteende.

Syssna – lyssna med synen
Vad är mest sant? Vilka slutsatser ska man dra av all statistik och siffror? Vem ska jag syssna på egentligen?

Växtbaserat kött – vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens. De senaste åren har en kapplöpning pågått i USA gällande vilket företag som kan tillverka det bästa växtbaserade ”köttet”. Ett av dessa företag har nu nått Gästrikland med sina växtbaserade hamburgerbiffar – men vägen hit har varit lång.

Övervakningsekonomi – system där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde. Och i en tid där övervakningen kommer från företag snarare än staten blir det egna ansvaret för att freda sitt privatliv helt avgörande.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

Tjulander: Allas husdrömmar blir inte verklighet

Krönika Hur mycket folks boendesituationer än skiljer sig så har vi nog alla en sak gemensamt. Alla bär vi på en husdröm.lördag 15/2 16:31

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57