MEDBORGARLÖFTE 2020. ”Vi bedriver ett hårt och långsikt arbete”, säger lokalpolisområdeschefen Jörgen Thorén. Foto: Lina Isaksson (arkivbild)

Löftet: Hårdare tag mot gängen på Hisingen

Bekämpa gängkriminalitet står åter högst på agendan i det nya medborgarlöftet till de boende i Västra Hisingen. ”Vi bedriver ett hårt och långsiktigt arbete”, säger Hisingspolisen.

  • Publicerad 14:38, 24 jan 2020

Årets medborgarlöfte handlar återigen om att förebygga och förhindra gängrelaterat våld i offentlig miljö med fokus på Biskopsgården.

– Hisingen har en historia av en rad gängrelaterade våldshändelser. Vi har inte varit befriade från det 2019 heller och därför måste vi vara uthålliga, säger lokalpolisområdeschefen Jörgen Thorén.

Så halverades brotten i Biskopsgården

Enligt polisen har antalet skjutningar i Biskopsgården minskat de senaste åren. Samtidigt har ledande personer i kriminella nätverk gripits och försvunnit från området men det räcker inte.

– Tyvärr står andra kriminella individer beredda att ta deras plats i de här nätverken. Därför är det avgörande att polisen tillsammans med andra samhällsaktörer jobbar för att begränsa nätverkens tillväxt och att förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet.

Hur märker de boende av satsningarna?

– Jag tror att invånarna upplever att de ser poliser betydligt oftare nu är vad de gjorde för ett antal år sedan. Att det är tryggare på ett antal av våra torg och att vi tillsammans med flera aktörer gör mycket bra saker ihop. Polisens mantra är att arbeta på brottsutsatta platser och kända samlingsplatser för gängkriminella. Där de är ska vi vara. Vi jobbar också stenhårt med att bekämpa öppen narkotikaförsäljning, säger Jörgen Thorén.

Polisen om Biskopsgården: Vi är på rätt spår

Satsningarna från stadsdelens sida handlar främst om förebyggande arbete mot barn och unga. Det handlar om att förebygga missbruk och att fånga upp unga som riskerar att fastna i kriminalitet.

Stadsdelen som vägrar spara på unga

En ny aktör är Göteborgslokaler som äger och förvaltar två av Biskopsgårdens torg. De utlovar förstärkt närvaro av torgvärdar och tätare samarbete med polisen för att öka tryggheten på torgen.

Jörgen Thorén är positiv till att engagemanget för medborgarlöftet växer och att samverkan ökar.

– Stadsdelen tar ett jättestort ansvar och tillsammans är vi starka. Det ska vara jobbigt att vara kriminell men det ska också vara möjligt att lämna kriminaliteten. Vi bedriver ett hårt, långsiktigt arbete och vi är på rätt väg.

Sommarkombon: Basket och böcker i Biskopsgården

Det här ingår i medborgarlöftet:

Hög polisiär närvaro
Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider.

Riktade insatser
Polisen fortsätter att arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet.

Förstärkt kunskap för att förebygga missbruk
Stadsdelen ska ytterligare öka kunskapen kring alkohol och droger hos personal som arbetar med barn och unga, i syfte att förebygga missbruk.

Mer stöd till barn och unga som riskerar att hamnai gängkriminalitet
Förstärkt samverkan mellan skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst, genom samlad enhet Ung i Västra Hisingen.

Ökad tillgänglighet till trygghetsvärdar
Bostadsbolagets trygghetsvärdar fortsätter vara på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården. De finns numera även tillgängliga på telefon varje kväll till kl. 23 och kommer regelbundet att hålla aktivitetslokalen Orkanen öppen för boende.

Utökad satsning med torgvärdar
Göteborgslokalers torgvärdar förstärker sin närvaro på Länsmanstorget. Genom tätare samverkan med polisen prioriteras torgvärdarnas närvaro på tider och platser där de behövs bäst.

Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet
Genom pilotprojektet Insluss ges förstärkt stöd till personer som friges från fängelse. Förbättrad avhopparverksamhet är ytterligare exempel på fortsatt utveckling av samarbetet mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil.

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre

Vi är GBG