Tillsammans. Fastighetsägare, stadsdelen och polisen samlades i dag på Komettorget för att skriva under på ett samarbete för ökad trygghet i Bergsjön. Foto: Bergsjön 2021

Löftet: Ökad trygghet i Bergsjön

Bergsjön ska bort från listan över utsatta områden. Det är ambitionen när fastighetsbolag, polis och stadsdelen skriver under på att tillsammans lyfta området.

  • Publicerad 14:50, 14 dec 2020

Vi är på rätt väg.

Det handlar om att sex fastighetsbolag, Bergsjön 2021, polisen och stadsdelen Östra Göteborg har skrivit under ett avtal om att tillsammans arbeta för ökad trygghet och minskad brottslighet i östra Bergsjön.

– Med gemensamma krafter vill vi lyfta Bergsjön så att området inte längre klassas som särskilt utsatt, säger Erik Windt Wallenberg, ordförande i Bergsjön 2021 och vd för Egnahemsbolaget.

Det pågår redan ett trygghetsarbete som enligt aktörerna har gett en positiv utveckling i Bergsjön.

– Fler upplever trygghet i Bergsjön nu än för några år sedan och polisens statistik visar att brottsligheten minskat. Det är jättepositivt och visar att vi är på rätt väg, säger Östra Göteborgs stadsdelsdirektör Gitte Caous.

Men det räcker inte.  

Det finns fortfarande problem att arbeta med i Bergsjön som enligt polisen klassas som särskilt utsatt.

– I Bergsjön har vi till exempel problem med narkotikahandel. Det vill vi få stopp på, säger Fredrik Lennartsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg.

Det är östra Bergsjön – Stjärnbildsgatan, Rymdtorget, Komettorget och området runt omkring – som berörs av arbetet.

Så ser ungdomar på livet i Östra Göteborg

Här sätter konsten prägeln på kulturhuset

Signerat. Nio parter har underteckna en unik avsiktsförklaring för att lyfta Bergsjön. Foto: Bergsjön 2021

Avsiktsförklaring Östra Bergsjön

Bergsjön 2021 (samordnare), Polisen, SDF Östra Göteborg samt bostadsbolagen Victoria Park, Göteborgslokaler, Willhem, Higab, Balder och Familjebostäder är än så länge medverkande aktörer.

Tillsammans ska de arbeta för att:

Skapa förutsättningar för att boende och verksamma ska känna ansvar för platsen.

Begränsa tillträde till byggnader/del av byggnader såsom källare med mera.

Skapa informell övervakning samt, vid behov, även tillse att formell övervakning finns.

Öka skalskydd, förändra/försvåra möjligheter till brott.

Säkerställa att Östra Bergsjön är i ordning och känns omhändertagen vad gäller nedskräpning, skadegörelse och skötsel, genomföra och uppmuntra åtgärder (fysiska eller sociala) som ökar användning av viktiga platser.

Visa merVisa mindre