Lövin (MP): Vi ser på naturreservatet som väldigt positivt

Om Amundön och Billdals skärgård ska bli naturreservat har blivit en fråga för regeringen. I veckan besökte Isabella Lövin (MP) Amundön.

  • Publicerad 16:30, 19 maj 2019

Foto: Gabriel Tjulander

Amundön. Göteborg Direkt (2018 nummer 49).

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Göteborgs största ålgräsängar finns längs Billdals kust utanför Stora Amundön och i dag är Sveriges bestånd av ålgräs hotat. Sedan en tid tillbaka har kommunen försökt få till ett naturreservat som ska täcka Stora Amundön och ålgräset för att kunna skydda dem och djurlivet på ön.

Regeringsfråga

Byggnadsnämnden tog i februari förra året beslut om att det ska bli ett naturreservat men beslutet överklagades och nu ligger frågan hos regeringen. I förra veckan besökte miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) Stora Amundön.

– De väldigt alarmerande signalerna om förlust av ålgräsängar i Sverige måste vi ta på allra största allvar. Som miljöminister så tycker jag att det här är ett fantastiskt exempel att man nu vill inrätta ett natur reservat här, säger Isabella Lövin.

Stora Amundön blir en fråga för regeringen

Påverkar markägare

De som kommer påverkas av att ett naturreservat upprättas över ön och längs kusten är privata markägare, det är också de som har överklagat beslutet.

Restriktioner som kommer med naturreservatet är exempelvis att man inte får bygga bryggor in på naturreservatet eller utföra muddring av havsbotten eller plantera och föra in främmande arter.

Flera nya naturreservat I Göteborg

Det tilltänkta naturreservatet kommer täcka in större delar av Billdals kust ända ned till Kungsbacka kommun och Miljöpartiet i Göteborg vill inte stanna där. De har nu lagt en motion för att få till biotopskyddsområden för ålgräs.

– Vi skulle gärna se att man samverkar mellan kustkommunerna och vårt hopp är att kunna identifiera var det är viktigt att inrätta reservat, säger Karin Pleijel (MP), leda mot i kommunstyrelsen.

Nu ligger frågan om naturreservatet hos regeringen. Kommer det bli av?

– Jag ska inte uttala mig om det innan det är färdig förhandlat hos regeringen men vi ser i stort på det här naturreservatet som väldigt positivt, säger Isabella Lövin.

Vi är GBG

    Vi är GBG