Lugnande beskedet: "En av Sveriges mest övervakade broar"

Varmt temperaturer och markförskjutningar har påverkat Götaälvbron i sommar. Men trafikkontoret ser inga risker med bron som ska kunna användas som i dag fram tills nya Hisingsbron är klar.

  • Publicerad 10:36, 17 aug 2018

Götaälvbron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas. År 2020 ska den ersättas av nya Hisingsbron.

I maj gjorde det varma vädret att broklaffen utvidgade sig vilket resulterade i att bron inte gick stänga efter en broöppning. För att undvika att problemet skulle återkomma har bron bevattnats flitigt under sommaren för att hålla den nedkyld.

– Vi har haft ett enklare vattningssystem under sommaren men vi jobbar nu för ett mer omfattande permanent kylsystem. Bland annat kollar vi på möjligheten att kyla under bron, säger Mikael Andersson på trafikkontoret.

Under sommaren har tiderna för broöppning förändrats på grund av det varma vädret. De stora båtarna har fått passa mellan klockan 24 och 12 då temperaturerna varit som lägst. Vid gynnsamma förhållanden har de kunnat öppna bron även vid andra tider.

– I stort sett har vi kunnat hålla de tiderna. Vid några tillfällen har vi fått förskjuta någon timme fram eller tillbaka, säger Mikael Andersson.

Men det är inte bara värmen som ställer till det för Götaälvbron. Grundläggningsarbeten i bygget av bland annat nya Hisingsbron har resulterat i markförskjutningar vilket också påverkar broklaffen.

– Vi har haft full kontroll och nu är de färdiga runtomkring, så vi räknar inte med några mer förskjutningar som kan påverka bron, säger Mikael Andersson.

Hur övervakas Götaälvbron?

– Jag skulle säga att det är en av Sveriges mest övervakade broar. Vi har full koll med flera olika mätinstrument. Bron inspekteras fortlöpande och alla mätningar analyseras och det görs uppföljningar hela tiden. Bron är helt säker att färdas på.

Kommer ni behöva göra några ytterligare förstärkningar på bron fram till 2020?

– Vi räknar med att trafiken som den är nu ska kunna fortsätta på samma sätt och att vi inte ska behöva göra några förstärkningar. 2020 flyttar vi över all trafik, förutom spårväg, till Hisingsbron. Spårvägen flyttas över 2021 eftersom Hisingsbrons kollektivtrafikbro kommer att vara klar då, säger Mikael Andersson.

Götaälvbron

Götaälvbron togs i bruk 1939.

Ca 125 000 göteborgare går, cyklar eller åker över bron varje dag. 

Bron är byggd av ett stål som blir utmattat och sprött när det åldras.

Experter har kommit tillslutsatsen att Götaälvbron är uttjänt senast 2020.

Enligt trafikkontoret klarar bron sin uppgift att transportera cyklar, gående, bilar och kollektivtrafik över älven fram till 2020.

Brokonstruktionen övervakas dygnet runt med ett automatiskt övervakningssystem.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre