STÖD. Flera av de unga har fått hjälp med att hitta tillfälliga boenden eller slussats vidare till sjukvård och Mini-Maria för att ta sig ur sitt drogberoende. Foto: Paul Wallén

Lugnare runt Nordstan under hösten

Hundratals ungdomar har fått stöd och hjälp och många även jobb. Stadens samverkansprojekt med Skyddsvärnet och Fryshuset har fallit väl ut. Nu har social resursnämnd beviljat pengar för en fortsättning.

  • Publicerad 08:51, 23 dec 2019

Det är minst trettio som vi garanterat vet har kommit ut i sysselsättning, säger Johan Gustavsson, områdeschef Skyddsvärnet i Göteborg.

Johan Gustavsson, områdeschef Boende/Integration på Skyddsvärnet i Göteborg. Foto: Privat

Antalet ungdomar och unga vuxna som hänger i och omkring Nordstan har minskat kraftigt under hösten och området har blivit lugnare. Det menar representanter från samverkansprojektet mellan Göteborgs Stad, Skyddsvärnet och Fryshuset som startade i våras.

– Vi var osäkra på hur det skulle bli i början. Men nu kan vi se att det blivit något riktigt bra, säger Johan Gustavsson, områdeschef Skyddsvärnet i Göteborg.

Fokus i projektet har varit att öka tryggheten i området kring Nordstan, Brunnsparken och Gustaf Adolfs torg och fånga upp och hjälpa utsatta.

Lokalpolisen: Brotten i centrum minskar

Satsningen har bland annat bestått av lokalen Pop-In ungdom på Gustaf Adolfs torg, som drivs av Skyddsvärnet.

– Det har varit väldigt lyckat. Vi har kunnat nå många som är på väg in i kriminalitet eller andra negativa miljöer. Vi har haft över sexhundra besök av tvåhundra ungdomar. Insatserna har varit olika. Ett antal har fått hjälp med sitt missbruk. Andra har fått hjälp med jobb. Det är minst trettio som vi garanterat vet har kommit ut i sysselsättning, säger Johan Gustavsson.

Vad är det för typ av jobb?

– Man siktar på branscher där det finns behov. Några har fått arbete där man i början ställer lägre krav, motsvarande arbetsprövning, men lön utgår. Det kan vara ett stort steg att ”gå från gatan” till ett riktigt arbete. I övrigt har ungdomarna fått arbete inom vård- och omsorg, hotell och restaurang, bygg, lager  och andra hantverksyrken.

Johan Gustavsson berättar att de fungerar som en direktlänk mellan ungdomarna och samhället där de bland annat hjälper till med CV, följer med på anställningsintervjuer och följer upp med tät kontakt.

– Det är många insatser som ungdomarna har rätt till men som är avlägsna för dem. Med vår hjälp slipper de sitta i telefonkö i timmar själva. Vi finns med, stöttar och följer upp. Det är viktigt att jobba nära och få deras förtroende, säger Johan Gustavsson.

Även Skyddsvärnets buss har varit populär med över 6 000 besök mellan april och oktober. Fryshusets mobila stödteam har funnits i Nordstan tre kvällar och haft samtal med i genomsnitt 50 ungdomar per kväll.

Vilka är det då som hänger i Nordstan?

– Man kan säga att större andelen är unga vuxna som tillhör stadsdelarna, det vill säga har varit i landet en längre tid. Den del som är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd är klart färre. Vi behöver stödja de olika grupperna och individerna på väldigt olika sätt beroende på vilken status de har, säger Johan Gustavsson och fortsätter:

– För en del som tillhör stadsdelarna är det viktigt att slussa dem till rätt stöd. För vissa är sysselsättningsbiten det viktigaste. För andra kan det handla om hjälp att ta sig ur ett missbruk. De yngsta vi kommer i kontakt med är femton till sexton år, men de flesta är strax över tjugo.

Varför hamnar ungdomar i kriminella miljöer i centrum?

– Det är ingen lätt fråga att svara på. Det kommer alltid vara en del av samhället som står utanför. Har du ett hårdare samhälle med ökade krav där förebyggande insatser försvinner och skolmiljön blir sämre så slås ett antal människor ut. Gemensamt för många av dem vi möter är att många saknar ordnat boende. Vi ser att sysselsättning och bostad kan göra väldigt stor skillnad för de här ungdomarna.

Nu står det klart att samverkansprojektet fortsätter under 2020. På social resursnämnds senaste möte beviljade politikerna ytterligare 4,4 miljoner kronor för arbetet under det kommande året.

– Strax efter årsskiftet ska vi göra en planering. Det är mycket möjligt att vi kommer ändra öppettiderna för att motsvara behoven bättre. Vi kommer nog också öka samverkan

Samarbete för trygghet kring Nordstan

Det idéburna offentliga partnerskapet mellan Social resursnämnd, Skyddsvärnet och Fryshuset finansieras av Social resursnämnd med 4,4 miljoner kronor under 2020. De här insatserna ingår:

+ Lokalen Pop-In Ungdom på Gustaf Adolfs torg - lokalen är öppen måndag till torsdag 16-20.30. Här kan unga få hjälp med att söka jobb eller studier, få stöd i kontakt med myndigheter eller ta första steget ut ur ett missbruk. Skyddsvärnet samordnar arbetet och har alltid personal på plats. Handläggare från förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning finns i lokalen under vissa tider och efter behov.

+ Skyddsvärnets skyddsbuss - finns ute mellan klockan 22 och 02 på fredagar och lördagar på platser i centrala stan som kan upplevas som otrygga. Personalen på bussen stöttar med samtal och kan hjälpa vidare till annat stöd som till exempel socialjouren, sjukvården eller Mini-Maria.

+ Fryshusets mobila stödteam – är i Nordstan tre kvällar i veckan mellan 15 och 21. Fältarbetarna bygger relationer med ungdomarna och hjälper dem att hitta alternativ till att vistas i Nordstan.

Partnerskapet är en del av handlingsplanen för ett tryggare Nordstan. Sedan hösten 2017 har Social resursförvaltning, Polisen och Centrums stadsdelsförvaltning en satsning tillsammans med företrädare för Nordstan, fastighetsägare, Securitas, kommunala bolag och ideella organisationer.

Arbetet sker utifrån tre spår: öka organisationer och myndigheters närvaro i Nordstan, slussa utsatta till rätt stöd och förbättra den fysiska miljön. Förutom skyddsbuss, mobilt stödteam och pop-in-lokalen har också insatser som dessa gjorts:

+ Polisen har ökat sin synliga närvaro.

+ Polisen har gjort flera riktade insatser mot narkotika.

+ Nordstan har byggt om platser som upplevts som otrygga

Visa merVisa mindre