Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör i Norra Hisingen. Foto: Anders Feldt

Lugnt efter oroligheterna på Hisingen

Efter senaste tidens oroligheter i Backa och Biskopsgården är läget åter lugnt. Det menar stadsdelsförvaltningarna som har haft extra vuxennärvaro ute på kvällarna.

  • Publicerad 13:43, 9 sep 2020

I Norra Hisingens stadsdelsförvaltning har man de senaste veckorna arbetat bland annat med förstärkt vuxennärvaro på kvällarna.

– Vi har bemannat upp med extra närvaro för att synas. Det innebär att vi rör oss i de områden där det har varit oroligt, säger Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör, Norra Hisingens stadsdelsförvaltning.

Hur ser era insatser ut framöver?

– Vi följer läget och har avstämningar med polisen. Men är det fortsatt lugnt kommer vi sedan återgå till ordinarie arbete och bemanning. Vi har alltid folk ute fram till sen kväll, säger Camilla Blomqvist.

Samverkan i trygghetsarbetet

Det pågår en kontinuerlig samverkan mellan stadsdelarna, polisen, bostadsbolagen och andra kommunala förvaltningar i arbetet med att skapa en trygg miljö för de boende.

Samtidigt uppmanas vuxna att vara närvarande och synliga utomhus under dygnets alla timmar.

– När det gäller trygghet i samhället är det viktigt att vi alla reagerar när det är otryggt. Det är viktigt att vi agerar och visar vilket samhälle vi vill ha, vi vill kunna röra oss ute på gatorna och känna oss trygga. Det behöver vi alla hjälpa till med samtidigt som kommunen, polisen och bostadsbolagen behöver göra insatser, säger Camilla Blomqvist.

Även Sergio Garay, stadsdelsdirektör i Västra Hisingen uppger till Göteborg Direkt att det nu är lugnt i stadsdelen dit Biskopsgården tillhör.

Polisen kraftsamlar mot gängen – flera omhändertagna

Vi är GBG