MILJÖ. Studien visar att vi helt enkelt tror att vi gör mer än andra. Det kan i sin tur leda till att vi gör mindre än vi skulle kunna. Foto: Angel Nieto

Majoriteten överskattar sitt miljöengagemang

De flesta överskattar sitt eget miljöengagemang. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

  • Publicerad 16:13, 6 jan 2020

− Rent logisk kan ju inte de flesta vara mer miljövänliga än genomsnittet.

I studien som genomförts vid Göteborgs universitet har över 4000 människor från Sverige, USA, England och Indien fått svara på hur miljövänliga de är och hur miljövänliga de tror att andra är.

Studien visade att de flesta deltagarna var övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt än andra.

− Resultaten pekar på vår tendens att överskatta våra egna förmågor, vilket går i linje med tidigare studier som har visat att de flesta anser sig vara ärligare, mer kreativa, och bättre bilförare än andra. Studien visar att överoptimism, eller ”bättre-än-andra”-effekten, även gäller för miljövänliga beteenden, säger Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi, i en intervju på GU:s hemsida.

Framförallt överskattade deltagarna sitt engagemang i miljövänliga handlingar de utför ofta. Många drog felaktigt slutsatsen att de utförde dessa handlingar oftare än andra.

En konsekvens av att människor upplever sig själva mer miljövänliga är enligt studien att de tappar motivationen och blir mindre miljövänliga. Enligt Magnus Bergquist kan en mer realistisk syn på den egna insatsen vara ett sätt att minska den risken.

− Rent logisk kan ju inte de flesta vara mer miljövänliga än genomsnittet. Ett annat sätt är att informera om att andra faktiskt beter sig miljövänligt och på så sätt skapa en miljövänlig norm. Sociala normer påverkar oss även på det här området, det har vi sett i tidigare studier, säger Magnus Bergquist.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57