BROTTSLIGHET. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror. Foto: Hadar Holm

Många tobaksförsäljare kan försvinna i sommar

Den nya tobakslagen gäller inte enbart rökförbud. Efter införandet måste den som säljer tobaksvaror också ha ett särskilt tillstånd för det.

  • Publicerad 11:47, 10 maj 2019

Så tacklar Göteborg rökförbudet i sommar

Huvudsyftet med tillståndsändringen av är att stävja den organiserade brottsligheten som tjänat stora pengar på tobakshandel. I den nya lagen ställs bland annat krav på spårbarhet- och säkerhetsmärkning.

– Det finns kriminella som tjänar mycket pengar och det har varit låga straffvärden. De ändras nu också med lagändringen och höjs ganska rejält. Att smuggla tobak har varit mycket mer lönsamt än exempelvis alkohol, säger Jakob Kilner, samordnare på tillståndsenheten, Göteborgs Stad.

Det nya tillståndskravet gäller alla återförsäljare, både detaljhandel och partihandel. Den som vill sälja tobak måste ansöka om det hos tillståndsenheten i Göteborgs stad som gör en prövning av sökandens lämplighet. I den prövningen granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslighet.

– Det är en noggrann och bred prövning där man bland annat också tittar på andra bolagsengagemang och personer med betydande inflytande som är i kretsen runt om. Lämplighetsprövningen ska nu fungera på samma sätt som när man ansöker om alkoholtillstånd, säger Jakob Kilner.

De ser till att tobakslagen följs

Som det är nu har den som velat sälja tobak bara behövt anmäla det. I Göteborg har omkring 600 återförsäljare anmält att de säljer tobak. En stor del av dem väntas försvinna i och med den nya lagen.

– Det är ett rimligt antagande att inte fler än de här 600 kommer ansöka. Troligtvis blir det färre. I dag har till exempel flera restauranger tobaksförsäljning i automater. Att alla dem vill betala ansökningsavgift och sedan tillsynsavgift när rökförbudet på uteserveringar nu också kommer har jag svårt att tro. Sedan handlar det ju också om att få sin ansökan beviljad, säger Jakob Kilner.

Snus

Den nya tobakslagen omfattar även snus. I lagen fastställs att styckförpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Bestämmelsen innebär ett förbud att sälja snus i små och prismässigt attraktiva förpackningar, vilka kan verka lockande för främst yngre personer. Med snus avses enligt lagen endast produkter som innehåller tobak.

Man får fortsätta sälja snusförpackningar med färre portioner än 20 stycken till konsumenter t.o.m. den 31 december 2019, förutsatt att snuset har tillverkats före den 1 juli 2019.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Trafiken – minut för minut

DEBATT

Tjulander: Allas husdrömmar blir inte verklighet

Krönika Hur mycket folks boendesituationer än skiljer sig så har vi nog alla en sak gemensamt. Alla bär vi på en husdröm.lördag 15/2 16:31

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57