Olika på Masthugget. Fjällskolan och Oskar Fredriksskolan ligger 300 meter ifrån varandra. Men de har helt olika coronastrategi för personalen. Foto: Lovisa Hansson

Masstestar personal för 44 000 kronor i veckan

På Fjällskolan i Masthugget testas hela personalgruppen varje vecka. Även om de anställda är friska och vaccinerade. Tre hundra meter bort, på Oskar Fredriksskolan, har man helt andra rutiner.

  • Publicerad 08:42, 22 dec 2021

Nu genomför vi masstester av personalen en gång i veckan under ett tag,

Trots att pandemin är inne på sitt andra år finns det inte en sanning. De olika rekommendationerna för privatpersoner och arbetstagare tolkas till viss del individuellt.

På Fjällskolan i Masthugget har rektorn tagit det säkra före det osäkra och masstestar personalen varje vecka. Om något barn i skolan testar positivt för covid-19 kan det till och med bli en extra gång.

Ett PCR-test kostar runt 800 kronor vilket betyder att notan för rutinmässiga testerna på Fjällskolan går på omkring 44 000 kronor i veckan.

– Ett tag när smittspridningen lugnade ner sig testade vi kanske var tredje vecka. Men nu genomför vi masstester av personalen en gång i veckan under ett tag, säger Fjällskolans rektor Ylva Holmen.

Betalas av staten

Kostnaden för screeningen belastar inte skolans budget utan i slutändan är det staten som betalar. Själva testningen ombesörjs av kommunen. Precis som med gurgeltesterna för skolbarnen beställs testerna för personalen av samordnare inom äldreomsorgen.

– Under den senaste tiden har vi levererat 450 personaltester i veckan. Det är mer än dubbelt så mycket som tidigare, konstaterar Kajsa Marklund, som samordnar frågor som rör egentester av personal i Göteborg stad.

Att masstesta skolpersonal för covid-19 varje vecka strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nils Kaiser, samordnare för covid-19 i grundskoleförvaltningen, förklarar att de anställda ska testa sig själva om de uppvisar symtom.

– Vid smittspårning på en skola ska ovaccinerad personal provtas. Vaccinerade personer ska testas om de har symptom, skriver han i ett mejl.

Andra rutiner

På Oskar Fredriksskolan som ligger granne med Fjällskolan är majoriteten av personalen vaccinerad och ingen automatisk testning genomförs. Om någon av eleverna blir sjuka delas gurgeltester ut i klassen i syfte att göra en smittspårning.

– Ovaccinerad personal som varit i kontakt med barnet som smittats får också göra ett gurgeltest. Övriga hänvisas till sina vårdcentraler, säger biträdande rektor Olle Eriksson.

Per Sikora som är provtagningssamordnare i Västra Götalandsregionen är inne på samma linje. Han ser ingen mening med att testa friska, vaccinerade arbetstagare på rutin. I stället ska skolpersonal som är dubbelvaccinerade vända sig till sina egna vårdgivare för ett coronatest om de blir sjuka.

– Frågan om allmän testning har diskuterats i äldreomsorgen, men har aldrig varit aktuellt i skolan. Varje test kostar omkring 800 kronor totalt. Att screena personalen i skolan är inget vi rekommenderar, säger han.

Nöjd personal

Ylva Holmen, rektor på Fjällskolan, försvarar masstesterna med att personalen är väldigt nöjda med att de genomförs

– Vi har haft flera i personalen som har varit covidsjuka trots att de är dubbelvaccinerade, säger hon.