Foto: Mostphotos

Måste mitt ex godkänna flytten?

Vad händer om en av två skilda föräldrar vill flytta med barnet till en ny stad? AVA Advokater reder ut.

  • Publicerad 12:00, 9 jan 2021

Om ni som föräldrar inte kan komma överens kan tingsrätten fatta beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

FRÅGA: Jag och min son bor i dagsläget i Göteborg. Jag kommer ursprungligen från Örebro och önskar att flytta tillbaka dit med min son men barnets andra förälder vill inte att vi flyttar. Min son bor hos mig och har umgänge med den andre föräldern varannan vecka fredag till söndag. Kan jag flytta trots att vi har gemensam vårdnad och mitt ex inte är villig att godkänna flytten?

SVAR: Tack för din fråga till AVA Advokater! Det här är en fråga som vi ofta får och som skapar stora problem för många föräldrar som har gått skilda vägar.

Till att börja med kan det konstateras att barnets folkbokföring och boende faller under beslut som ska tas inom ramen för den gemensamma vårdnaden. Det finns dock inget uttryckligt hinder att trots detta flytta när man har en godtagbar anledning därtill, såsom arbete eller studier. Med detta sagt ska det poängteras att det vid uppkommen tvist om barnets boende i domstol kan föranleda kritik mot den förälder som väljer att flytta utan den andre förälderns samtycke. Denna kritik kan i värsta fall föranleda att barnets boende ändras eller att domstolen beslutar om ensam vårdnad till den förälder som bor kvar. Det är därför av yttersta vikt att konsultera ett juridiskt ombud i dessa fall.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens kan tingsrätten fatta beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Det är barnets bästa som ska vara avgörande för tingsrättens bedömning. I den bedömningen ska tingsrätten särskilt fästa avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Tingsrätten ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Många omständigheter såsom barnens relation till er båda, barnets sociala nätverk och förankring i Göteborg, nödvändigheten av flytten med mera kommer därför spela roll i tingsrättens bedömning.

Ditt barn har även rätt till umgänge med den andra förälder och ni har båda ett gemensamt ansvar för att denna rätt till umgänge så långt som möjligt blir tillgodosedd. I det fall du väljer att flytta kan du även behöva ta del i resekostnaderna för att umgänget ska kunna ske. Om ni inte är överens om hur fördelningen av barnets resekostnader ska se ut kan en domstol besluta om detta.

Rent praktiskt när föräldrar inte är överens om barnets boende och flytt gäller följande. Skatteverket inleder en utredning som utmynnar i ett beslut om att barnet ska folkbokföras på den adress där barnet har sin huvudsakliga vistelse. Om flytten innebär att barnet behöver byta skola är den kommun som flytten sker till skyldig att förse barnet med en skolplats.

Göteborgsnöje

Filmen om Nationalteatern premiärvisas på filmfestivalen

Nöje Premiär. Extrainsatt i sista sekund. "Vi är barn av vår tid" har extrainsatts i Göteborgs filmfestivals program. Den 6 februari visas filmen, som därmed får världspremiär.tisdag 26/1 16:37

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Miljöpartiet: "Hedersvåldet lever kvar"

Debatt Fadimedagen 21 januari Det är nu 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Hon hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. torsdag 21/1 14:20