Överens. Ica-handlarna vill skapa en bättre kommunikation med beslutsfattare i trygghetsfrågor vilket politikerna med Axel Josefson (M) i spetsen tycker är bra. Foto: Ica-handlarna

Matjättens oväntade trygghetssatsning

Ica-handlarna ger sig in i trygghetsfrågan. För ett par veckor sedan uppvaktade handlarna Göteborgspolitikerna som ställde sig positiva till initiativet. "Vi vill enas och ha en gemensam styrka framåt", säger Ica-handlarna.

  • Publicerad 11:49, 14 okt 2019

Ica Kvantum i Sannegården var mötesplatsen när representanter från Ica-handlarnas förbund bjöd in politiker för att diskutera trygghetsfrågan i Göteborg.

Förbundet menar att politik och offentlig förvaltning behöver förstå företagandets roll i att skapa ökad trygghet.

– Vi vill skapa en kommunikation med beslutsfattare i trygghetsfrågor. Vi saknar en framåtriktad dialog för att trygga våra centrum i Göteborg. Det vi vill är att enas och ha en gemensam styrka framåt, säger Jan-Eric Löwström, ordförande distrikt väst Ica-handlarnas förbund och fortsätter:

– Vi vill göra mer än det vi gör i dag som att vara engagerade i fotbollslag, sponsra föreningar eller nattvandra.

Trygghetsöverenskommelse

Ica-handlarnas önskan handlar om att skapa en trygghetsöverenskommelse mellan olika aktörer utifrån enskilda Ica-handlares behov.

Ett initiativ som Axel Josefson, (M) ordförande i kommunstyrelsen ställer sig bakom.

– Vi är positivt inställda till alla initiativ som kan öka tryggheten i Göteborg. Särskilt i områden som klassas som särskilt utsatta. Handlare är ofta de som blir mest återkommande utsatta för brott. Hur handlarna klarar sig är ett talande mått på hur ett område mår, säger han.

På vilket sätt tror du att ett samarbete kan påverka tryggheten i Göteborg?

– Om det kan bidra till att handlare väljer att stanna i stället för att flytta eller lägga ned betyder det väldigt mycket. Dagens matvarubutiker står ofta för en stor del av samhällsservicen. Om de flyttar från ett område tilltar förslumningen. Dessutom får många unga sina första jobb i matvarubutiker. Det är viktigt att få dem att stanna kvar, säger Axel Josefson.

Pilotprojekt på gång

Mötet på Ica i Sannegården mynnade bland annat ut i ett fortsatt arbete med att ta fram ett pilotprojekt för att se hur ett avtal mellan handlare och politiker kan fungera i Göteborg.

– Min uppfattning från seminariet är att det var en bred politisk enighet i frågan. Nu ligger bollen hos oss att hitta rätt butik för att köra igång, säger Lars Ilmoni, näringspolitisk expert på Ica-handlarnas förbund.

Lars Ilmoni. Foto: Ica handlarna

Jan-Eric Löwenstam. Foto: Ica handlarna

Vi är GBG